top of page

Trọn bộ đề thi IELTS Writing dự đoán 2024 (update liên tục)

Tổng hợp bộ đề thi IELTS Writing mới nhất năm 2024 cập nhật liên tục, kèm gợi ý trả lời và bài giải mẫu. Tham khảo bộ đề thi thật và dự đoán đề thi IELTS Writing năm 2024.


Xem thêm:


Ngày 11/04/2024 COMP-BASED UAC

Task 1: The graph shows information about the average number of visitors entering a museum in summer and winter in 2003. Summarise the information by selecting and reporting the man features and make comparisons where relevant.

Task 2: Many young people do not enjoy competitive sports because they’re afraid of losing. Therefore, sports competitions should be banned. To what extent do you agree or disagree?


Nhiều người trẻ không thích các môn thể thao có tính cạnh tranh vì họ sợ thua cuộc. Vì vậy, các cuộc thi đấu thể thao nên bị cấm. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


Ngày 10/04/2024 COMP-BASED Viettel

Task 1: The table shows the cost of water in 5 cities in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 16/02/2024)


Task 2: Schools should focus on academic success and passing examinations. Skills such as cookery, dressmaking and woodwork should not be taught at school as it is better to learn these from family and friends. To what extent do you agree or disagree with this statement?


Các trường học nên tập trung vào thành công trong học tập và vượt qua các kỳ thi. Các kỹ năng như nấu ăn, may quần áo và làm đồ gỗ không nên được dạy ở trường vì tốt hơn là học những điều này từ gia đình và bạn bè. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào?


COMP-BASED Quận 10, Hồ Chí Minh.

Task 1: The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant (Trùng đề ngày 24/3/2024)


Task 2: It is the responsibility of schools to teach good behavior in addition to providing formal education. To what extent do you agree or disagree?


Trách nhiệm của trường học là dạy học sinh có những hành vi tốt bên cạnh việc cung cấp giáo dục chính quy. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


Ngày 09/04/2024 BC Odin Đông Tác

Task 2: Professional workers like doctors, nurses and teachers make a greater contribution to society and so should be paid more than sports and entertainment personalities. To what extent do you agree or disagree?


Những người lao động chuyên nghiệp như bác sĩ, y tá và giáo viên có đóng góp lớn hơn cho xã hội và do đó nên được trả lương cao hơn những người chơi thể thao và giải trí. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?


COMP-BASED IDP NEU

Task 1: The chart below shows the aid from six developed countries to developing countries from 2008-2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: The world’s natural resources such as oil, forests, and fresh water are being consumed at an increasing rate. What are the problems with this situation? What are solutions for this problem?


Các nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới như dầu mỏ, rừng và nước ngọt đang bị tiêu thụ với tốc độ ngày càng tăng. Các vấn đề với tình trạng này là gì? Giải pháp cho vấn đề này là gì?


Ngày 08/04/2024 COMP-BASED Cầu Giấy

Task 1: The graph below shows the types of transport used by tourists who visited New Zealand from five countries in 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Some people believe that young people who commit serious crimes should be punished in the same way as adults. To what extent do you agree or disagree?


Một số người cho rằng thanh thiếu niên phạm tội nghiêm trọng phải bị trừng phạt như người lớn. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


Ngày 07/04/2024 IDP Ngọc Khánh

Task 1: The bar chart shows the average number of hours students in five different universities studied. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: In recent years, people have paid attention to preserving both the culture and environment of the places they visit. However, others think it is impossible to be a responsible tourist. To what extend, do you agree or disagree with this point?


Trong những năm gần đây, người dân đã chú ý đến việc bảo tồn cả văn hóa và môi trường của những nơi mình đến thăm. Tuy nhiên, những người khác cho rằng không thể trở thành một khách du lịch có trách nhiệm. Bạn đồng ý hay không đồng ý mức độ nào?


Task 2: Some people think that the government should provide assistance to all kind of artists, including painters, musicians and poets. However, other people think that this a waste of money. Discuss both view and give your own opinion.


Một số người nghĩ rằng chính phủ nên hỗ trợ tất cả các người nghệ sĩ, bao gồm cả họa sĩ, nhạc sĩ và nhà thơ. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng đây là sự lãng phí. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​riêng của bạn.


BC Viettel

Task 2: Many customs and traditional ways of behavior are no longer relevant to the modern life and not worth keeping. Do you agree or disagree?


Nhiều phong tục, tập quán ứng xử truyền thống không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại và không còn giá trị lưu giữ. Bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 06/04/2024 PAPER-BASED IDP NEU

Task 1: The two bar charts show the proportion of 14-16 year-old students studying a modern foreign language in an English Speaking country and the top three popular foreign languages. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: There is no need to go out to see live performance (concert...) because it is better to see them on the TV or Computer screen. Do you agree or disagree?


Không cần phải ra ngoài xem biểu diễn trực tiếp (buổi hòa nhạc...) vì xem trên màn hình TV hoặc máy tính sẽ tốt hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý.


Task 2: Intelligence is the most important quality for a leader. do you agree or disagree?


Trí tuệ là phẩm chất quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo. Bạn đồng ý hay không đồng ý?


COMP-BASED IDP Nguyễn Thị Thập, Quận 7, HCM

Task 1: The graph below shows a typical American and a Japanese office. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: More people decided to have children at a later age than in the past. Why? Do advantages of this outweigh disadvantages? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.


Nhiều người quyết định sinh con ở độ tuổi muộn hơn so với trước đây. Vì sao? Ưu điểm của điều này có lớn hơn nhược điểm không? Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn và bao gồm bất kỳ ví dụ liên quan nào từ kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm của riêng bạn.


COMP-BASED IDP Hồ Chí Minh

Task 1: The graph below shows the percentage of people unemployed in the total labour workforce across 9 countries in 1994 and 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant (Trùng đề ngày 20/03/2024)


Task 2: In some countries, students pay their college or university fees, while in some others, the government pay for them. Do you think the advantages that government pays the money outweigh the disadvantages?


Ở một số quốc gia, sinh viên phải trả học phí đại học hoặc cao đẳng, trong khi ở một số quốc gia khác, chính phủ chi trả. Bạn có nghĩ rằng những lợi ích việc chính phủ trả tiền có lớn hơn những bất lợi không?


COMP-BASED VINCOM THỦ ĐỨC

Task 1: The charts below show the class size of four states of Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Some people think the main benefit of international cooperation is in the protection of the environment, while others think that the main benefits are in the world business. Discuss both views and give your opinion.


Một số người cho rằng lợi ích chính của hợp tác quốc tế là bảo vệ môi trường, trong khi những người khác cho rằng lợi ích chính là kinh doanh thế giới. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


Ngày 03/04/2024 IDP Phan Bội Châu

Task 1: The graphs below show the development of Brindell from 1800 to 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: In some countries there is not enough recycling of waste materials (e.g. paper, glass and cans). What are the reasons and solutions?


Ở một số quốc gia không có đủ khả năng tái chế chất thải (ví dụ: giấy, thủy tinh và lon). Nguyên nhân và giải pháp là gì?


Ngày 30/03/2024 BC 188 Cầu Giấy

Task 2: Many people are now spending more and more time travelling to work or school. Some people believe that this is a negative development while others think there are some benefits. Discuss both views and give your opinion.


Hiện nay, nhiều người dành nhiều thời gian hơn trong việc đi làm hoặc đi học. Một số người tin rằng đây là một diễn biến tiêu cực trong khi những người khác lại cho rằng này đem lại một số lợi ích. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 29/03/2024 IDP Cần Thơ

Task 1: The graph below shows the information about medical care in three European countries between 1980 and 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Nations should spend more money on skills and vocational training for practical work, rather than on university education. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge and experiences.


Các quốc gia nên chi nhiều tiền hơn cho các kỹ năng và đào tạo nghề cho công việc thực tế thay vì giáo dục đại học. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào? Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn và bao gồm bất kỳ ví dụ liên quan nào từ kiến thức và kinh nghiệm của riêng bạn.


COMP-BASED BC 188 Cầu Giấy

Task 1: The plans below show a student room for two people and a student room for one person at an Australian university. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant (Trùng đề ngày 14/02/2024)


Task 2: Every day millions of tons of food are wasted all over the world. What are the reasons for this? What measures can you suggest?


Mỗi ngày có hàng triệu tấn thực phẩm bị lãng phí trên toàn thế giới. Những lý do cho vấn đề này là gì? Bạn có thể đề xuất những biện pháp nào?


COMP-BASED BC 188 Cầu Giấy

Task 1: The charts below show the proportion of holidaymakers using four different types of accommodation in three different years. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2 : The crime rate nowadays is decreasing compared to the past due to advanced technology which can prevent and solve the crime. Do you agree or disagree?


Tỷ lệ tội phạm ngày nay đang giảm so với trước đây do công nghệ tiên tiến có thể ngăn chặn và giải quyết tội phạm. Bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 28/03/2024 BC 188 Cầu Giấy

Task 1: The pie charts below show the percentage of five kinds of books sold by a bookseller between 1972 and 2012. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Individuals can do nothing to improve the environment; only government and large companies can make a difference. To what extent do you agree or disagree?


Các cá nhân không thể làm gì để cải thiện môi trường; chỉ có chính phủ và các công ty lớn mới có thể tạo nên sự khác biệt. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


COMP-BASED IDP Hai Bà Trưng

Task 1: The table and chart below show the time spent on leisure and household activities in Britain. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
Task 2: Some people think the main benefit of international cooperation is in the protection of the environment, while others think that the main benefits are in the world business. Discuss both views and give your opinion.


Một số người cho rằng lợi ích chính của hợp tác quốc tế là bảo vệ môi trường, trong khi những người khác cho rằng lợi ích chính là kinh doanh thế giới. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


Ngày 26/03/2024 COMP-BASED NEU

Task 1: The chart below shows the number of films produced five countries in three years. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people state that schools should have a social responsibility to encourage children not to eat junk food. Others believe that parents should take responsibility for their children's eating habits. Discuss both views and state your opinion.


Ngày 24/03/2024 COMP-BASED IDP 28 Phan Bội Châu

Task 2: Some people think that mobile phones should be banned in public places like libraries, shops, and on public transport. To what extent do you agree or disagree with this statement?


Một số người nghĩ rằng điện thoại di động nên bị cấm ở những nơi công cộng như thư viện, cửa hàng và trên các phương tiện giao thông công cộng. Bạn đồng ý hay không đồng ý với tuyên bố này ở mức độ nào?


COMP-BASED IDP 28 Hai Bà Trưng

Task 2: In many parts of the world, people do research on their family history. Some people believe that finding out about previous generations is a useful thing to do. However, others believe that it is better to focus on present and future generations. Discuss both views and give your opinion.


Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta nghiên cứu về lịch sử gia đình họ. Một số người cho rằng việc tìm hiểu về thế hệ đi trước là việc làm có ích. Tuy nhiên, những người khác tin rằng tốt hơn nên tập trung vào thế hệ hiện tại và tương lai. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


COMP-BASED IDP Lê Văn Sỹ TP.HCM

Task 1: The table below shows the costs and the yields of industrial ships and small boats in Marine Shipping Industry. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Today, more students move to other countries for higher education. Does the benefit outweigh the drawbacks?


Ngày nay, nhiều sinh viên chuyển sang các nước khác để học chương trình đại học. Liệu lợi ích có lớn hơn những hạn chế?


COMP-BASED PEC Hải Phòng

Task 1: A line graph shows the amount of time to produce a vehicle by four US car manufacturers between 1998 and 2002. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 14/01/2024)


Task 2: As we are facing more and more problems, which affect the whole planet, good relationships between different countries are becoming more important than ever before. To what extent do you agree or disagree?


Khi chúng ta ngày càng phải đối mặt với nhiều vấn đề ảnh hưởng đến toàn cầu, mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia khác nhau đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


COMP-BASED ODIN

Task 1: The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Schools should focus on academic success and passing examinations. Skills such as cookery, dressmaking and woodworking should not be taught at school as it is better to learn these from family. To that extent do you agree or disagree?


Các trường học nên tập trung vào thành công trong học tập và vượt qua các kỳ thi. Các kỹ năng như nấu ăn, may quần áo và chế biến gỗ không nên được dạy ở trường vì tốt hơn là học những điều này từ gia đình. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


Ngày 23/03/2024 Paper-based

Task 1: The charts below show the protein and calorie intakes of people in different parts of the world. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Some people think it is a good thing for senior managers to have much higher salaries than the other workers in a company. To what extent do you agree or disagree?


Một số người cho rằng việc các quản lý cấp cao có mức lương cao hơn nhiều so với những công nhân khác trong công ty là điều tốt. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


Ngày 20/03/2024 COMP-BASED BC 188 Cầu Giấy

Task 1: The graph below shows the percentage of people unemployed in the total labour workforce across 9 countries in 1994 and 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: News plays an important part in most people’s lives and news media has become more influential in people’s lives. Why do you think this is the case? Is it a positive or negative development?


Tin tức đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của hầu hết mọi người và các phương tiện truyền thông tin tức ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn đến cuộc sống của mọi người. Theo bạn tại sao đây là vấn đề? Đó là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 19/03/2024 COMP-BASED UAC Hà Nội

Task 1: The map below shows tourists a number of different ways of visiting mountain Eron in a national park. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Mobile phones should be banned in public places such as libraries and shops and on public transport. To what extent do you agree or disagree?


Điện thoại di động nên bị cấm ở những nơi công cộng như thư viện, cửa hàng và trên phương tiện giao thông công cộng. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


Ngày 17/03/2024 COMP-BASED BC 188 Cầu Giấy

Task 1: The diagram shows the design of a modern landfill for household waste. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 21/01/2024)


Task 2: Some people say that technological developments reduced crime. Others say that they encouraged crime. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người nói rằng sự phát triển công nghệ đã làm giảm tội phạm. Những người khác lại cho rằng việc này khuyến khích tội phạm. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.


Ngày 16/03/2024 PAPER-BASED

Task 1: The chart shows the percentage of car manufacturer’s total sales in North America, South America, Europe and Asia. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: .People who decide on a career path early in their lives and keep to it are more likely to have a satisfying working life than those who change jobs frequently. To what extent do you agree or disagree?


Những người quyết định con đường sự nghiệp sớm trong đời và theo đuổi nó thường có nhiều khả năng có một cuộc sống làm việc thỏa mãn hơn những người thay đổi công việc thường xuyên. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?


COMP-BASED IDP Lê Văn Sỹ

Task 1: The graph below shows the average time spent by four car manufactures to produce vehicles at their US factories. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 14/01/2024)


Task 2: Family has a great influence on children's development, but influence from outside the home plays a bigger part in children's lives. To what extent do you agree/disagree?


Gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ, nhưng ảnh hưởng từ bên ngoài gia đình lại đóng vai trò lớn hơn trong cuộc sống của trẻ. Bạn đồng ý/không đồng ý ở mức độ nào?


Ngày 15/03/2024 COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: “The charts below give information about the world's top three producers for four dairy products (milk, cheese, butter, milk powder) in the year of 2012. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant”. (Trùng đề ngày 30/01/2024)


Task 2: Some people think that sports play an important role in the development of society. Others think they are nothing more than a leisure activity. Discuss both views and give your opinion.


Một số người cho rằng thể thao đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Những người khác cho rằng chúng chẳng qua chỉ là một hoạt động giải trí. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


Ngày 14/03/2024 COMP-BASED IDP Ba Đình

Task 1: The first graph gives the number of passengers traveling by train in Sydney. The second graph provides information on the percentage of trains running on time. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: People living in the 21st century have a better quality of life than the previous centuries. To what extent do you agree or disagree?


Những người sống ở thế kỷ 21 có chất lượng cuộc sống tốt hơn các thế kỷ trước. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào ?


Ngày 10/03/2024 COMP-BASED IDP Ba Đình

Task 1: The chart below shows the percentage of river water in UK rivers that is classified as having good chemical quality between 1990 and 2002. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: In many countries today, people in big cities prefer to live alone or in small family units rather than larger, extended family groups. Is this a positive or negative trend?


Ở nhiều quốc gia ngày nay, người dân ở các thành phố lớn thích sống một mình hoặc trong các gia đình nhỏ hơn là các nhóm gia đình lớn hơn và mở rộng hơn. Đây là xu hướng tích cực hay tiêu cực?


COMP-BASED

Task 1: The graph and chart below give information on the average daily maximum and minimum temperatures in degrees Celsius and the average number of days with rainfall each month for two Australian cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
Task 2: Some people think that the detailed criminal description on newspapers and TV has bad influences, so this kind of information should be restricted on the media. Do you agree or disagree with this statement? Give your own opinion.


Một số người cho rằng việc mô tả chi tiết tội phạm trên báo chí, truyền hình có ảnh hưởng xấu nên hạn chế đưa những thông tin này trên các phương tiện truyền thông. Bạn có đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này? Đưa ra ý kiến riêng của bạn.


COMP-BASED Q3 Hồ Chí Minh

Task 1: The graph below shows the three different kinds of emission sources (oil / coal / gas) of greenhouse gas in the UK. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.Task 2: People who read for pleasure in their free time have a better imagination than those who prefer to watch TV. To what extent do you agree or disagree?


Những người đọc sách để giải trí trong thời gian rảnh rỗi có trí tưởng tượng tốt hơn những người thích xem TV. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?


Ngày 09/03/2024 COMP-BASED 188 Cầu Giấy

Task 1: The map shows the plan of a library in 2001 and 2009. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.Task 2: Some people believe that it is a good idea that older people continue to work if it is possible for them to do. Do you agree or disagree?


Một số người tin rằng người lớn tuổi tiếp tục làm việc là một ý tưởng hay nếu họ có thể làm được. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


COMP-BASED IDP NEU

Task 1: The diagrams below give information about a plan to redevelop an industrial site. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 29/01/2024)


Task 2: Some people say that family has the most powerful influence on a child’s development; however, others say that influences such as music, other people,... have the greatest influence on children. Discuss both views and give your opinion.


Có người cho rằng gia đình có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự phát triển của trẻ; tuy nhiên, một số khác lại cho rằng những ảnh hưởng như âm nhạc, người khác,… có ảnh hưởng lớn nhất đến trẻ em. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


Ngày 08/03/2024 COMP-BASED BC UAC

Task 1: The pie charts compare the six categories of reasons for immigrants to and from Europe in 2009. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Some countries spend a lot of money preparing competitors to take part in major competitions such as the Olympics Games or the football World Cup. Some people say that it would be better to spend this money encouraging children to take up sports from a young age. To what extent do you agree or disagree?


Một số quốc gia chi rất nhiều tiền để chuẩn bị cho các vận động viên tham gia các cuộc thi lớn như Thế vận hội Olympic hay World Cup bóng đá. Một số người cho rằng sẽ tốt hơn nếu dùng số tiền này để khuyến khích trẻ em chơi thể thao ngay từ khi còn nhỏ. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


Ngày 07/03/2024 COMP-BASED IDP Ngọc Khánh

Task 2: Some people think that in modern society individuals are becoming more dependent on each others. Some people believe people are becoming independent. Discuss both view and give your own opinion.


Một số người cho rằng trong xã hội hiện đại, các cá nhân ngày càng phụ thuộc vào nhau nhiều hơn. Một số người tin rằng mọi người đang trở nên độc lập. Thảo luận cả 2 quan điểm và đưa ra ý kiến ​​riêng của bạn.


COMP-BASED IDP 28 PBC

Task 2: Mobile phones should be banned in public places such as libraries and shops and on public transport. To what extent do you agree or disagree?


Điện thoại di động nên bị cấm ở những nơi công cộng như thư viện, cửa hàng và trên phương tiện giao thông công cộng. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?


Ngày 04/03/2024 COMP-BASED BC 188 Cầu Giấy

Task 2: People who decide on a career path early in their lives and keep to it are more likely to have a satisfying working life than those who change jobs frequently. To what extent do you agree or disagree?


Những người có quyết định và theo đuổi con đường sự nghiệp sớm trong đời có nhiều khả năng có cuộc sống làm việc hài lòng hơn những người thay đổi công việc thường xuyên. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


COMP-BASED Viettel Complex Building

Task 1: The diagrams show changes in a student common room. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: In some countries, small town-centre shops are going out of business because people tend to drive to large out-of-town stores. As a result, people without cars have limited access to out-of town stores, and it may result in an increase in the use of cars. Do you think the disadvantages of this change outweigh its advantages?


Ở một số quốc gia, các cửa hàng nhỏ ở trung tâm thị trấn đang ngừng hoạt động vì mọi người có xu hướng lái xe đến các cửa hàng lớn ở ngoại ô. Kết quả là, những người không có ô tô bị hạn chế tiếp cận các cửa hàng ở ngoài thành phố và điều này có thể dẫn đến việc sử dụng ô tô tăng lên. Bạn có nghĩ rằng những bất lợi của sự thay đổi này lớn hơn những lợi thế?


COMP-BASED BC Viettel

Task 1: The graph shows employment rates of males and females in the UK. In 2008 on the age of their youngest dependent child. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: The animal species are becoming extinct due to human activities on land and in sea. What are the reasons and solutions?


Các loài động vật đang bị tuyệt chủng do các hoạt động của con người trên đất liền và trên biển. Nguyên nhân và giải pháp là gì?


Ngày 02/03/2024 COMP-BASED BC Cầu Giấy

Task 1: The table below shows information about the population of New Zealand from 2011 to 2012 by age group. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: More and more students at university today are not choosing to study science. Why is this happening? What are the effects of this?


Ngày nay, có nhiều sinh viên đại học không chọn học môn khoa học. Tại sao vấn đề này xảy ra? Ảnh hưởng của việc này là gì?


COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 2: Many feel that today most urgent problems can only be solved by international cooperation. To what extent do you agree or disagree?


Nhiều người cảm thấy rằng ngày nay hầu hết các vấn đề cấp bách chỉ có thể được giải quyết bằng việc hợp tác quốc tế. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?Task 2: Traffic and housing problems could be solved by moving large companies, factories and their employees to the countryside. Do you agree or disagree?


Vấn đề giao thông và nhà ở có thể được giải quyết bằng cách di chuyển các công ty, nhà máy lớn và nhân viên của họ về vùng nông thôn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


COMP-BASED IDP Ngọc Khánh

Task 2: Some people think all lawbreakers should be put into prison, while others believe that there are better alternatives. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người cho rằng tất cả những người vi phạm pháp luật nên bị đưa vào tù, trong khi những người khác tin rằng có những lựa chọn thay thế tốt hơn. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.


Ngày 29/02/2024 COMP-BASED IDP Quận 3 - TP HCM

Task 2: Some scientists believe that in the future computers will be more intelligent than human beings. While some see this as a positive development others worry about the negative consequences. Discuss both views and give your opinion.


Một số nhà khoa học tin rằng trong tương lai máy tính sẽ thông minh hơn con người. Trong khi một số người coi đây là một sự phát triển tích cực thì những người khác lại lo lắng về những hậu quả tiêu cực. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


Ngày 28/02/2024 COMP-BASED BC Cầu Giấy

Task 1: The line graph below gives information about the rates of unemployment between 1991 and 2005 in three different countries in Europe. The table shows the percentage of men and women in the workforce in these three countries. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: In many parts of the world, people now often throw things away when they are broken and buy new ones. Whereas, in the past, things were repaired and used again. Why do you think this is the case? What problems may it lead to?


Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta thường vứt đồ đạc khi bị hỏng và mua đồ mới. Trong khi đó, trước đây mọi thứ đều được sửa chữa và sử dụng lại. Tại sao bạn nghĩ rằng điều này xảy ra ? Nó có thể dẫn tới những vấn đề gì?


COMP-BASED BC 188 Cầu Giấy

Task 1: The table below shows population figures for four countries for 2003 and projected figures for 2025 and 2050. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 31/01/2024)


Task 2: Many young people change their jobs or careers every few years. What are the reasons for this? Do the advantages overweigh the disadvantages?


Nhiều người trẻ thay đổi công việc hoặc nghề nghiệp của họ vài năm một lần. Lý do của việc này là gì? Ưu điểm có lớn hơn nhược điểm không?


COM-BASED IDP Hai Bà Trưng

Task 2: Nowadays, young people prefer going to shopping centers rather than spending their time in organized activities such as sports or music. Do you think this is a positive or negative development? Give reasons to support your opinion using your knowledge and experience.


Ngày nay, giới trẻ thích đến các trung tâm mua sắm hơn là dành thời gian cho các hoạt động có tổ chức như thể thao hay âm nhạc. Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực? Đưa ra lý do để hỗ trợ quan điểm của bạn bằng cách sử dụng kiến ​​thức và kinh nghiệm của bạn.


Ngày 27/02/2024 BC UAC 345 Đội Cấn

Task 2: Throughout history, people have dreamed of living in a perfect society, but they have not agreed on what an ideal society would be like. What do you think is the most important element of a perfect society in the modern world? How can people work towards achieving an ideal society?


Trong suốt lịch sử, con người luôn mơ ước được sống trong một xã hội hoàn hảo, nhưng họ chưa thống nhất được một xã hội lý tưởng sẽ như thế nào. Bạn nghĩ yếu tố quan trọng nhất của một xã hội hoàn hảo trong thế giới hiện đại là gì? Mọi người có thể làm việc thế nào để đạt được một xã hội lý tưởng?


COMP-BASED Hai Bà Trưng

Task 2: Art classes, such as painting and drawing, are as important for children’s development as other subjects, so they should be compulsory in high school. Do you agree or disagree?


Các lớp học nghệ thuật, ví dụ như vẽ tranh cũng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em như các môn học khác, vì vậy chúng phải là môn học bắt buộc ở trường trung học. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này ?


Ngày 25/02/2024 COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: The diagram below shows how sand dunes are formed. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2: The constitution of many countries states that people are the only source of power. To what extent do you agree or disagree? Have you participated in politics in any way?


Hiến pháp của nhiều nước quy định rằng con người là nguồn quyền lực duy nhất. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào? Bạn đã tham gia chính trị dưới bất kỳ hình thức nào chưa?


Ngày 24/02/2024

Task 1: The graph shows the percentage of visiting the cinema once a month or more between 1984 to 2003 (4 age groups). Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.Task 2: Some people think parents should supervise their children's activities closely, while others believe children should have more freedom. Discuss both views and give your opinion.


Một số người cho rằng cha mẹ nên giám sát chặt chẽ các hoạt động của con mình, trong khi những người khác lại cho rằng trẻ em nên có nhiều tự do hơn. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


PAPER-BASED IDP

Task 1: The graph below shows the percentage of GDP government spending on health, education and road&railways from 2000 to 2025 in a particular country. Summarise the information by selecting and reporting the main feature, and make comparisons where relevant.Task 2: The international community must act immediately to ensure all nations reduce their consumption of fossil fuels e.g. gas and oil. To what extent do you agree or disagree?


Cộng đồng quốc tế phải hành động ngay lập tức để đảm bảo tất cả các quốc gia giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, ví dụ: khí đốt và dầu. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


COMP-BASED BC 188 Cầu Giấy

Task 1: The graphs below show data on Australian trades with three other countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.Task 2: The older generations tend to have very traditional ideas about how people should live, think and behave. However, some people believe that these ideas are not helpful in preparing younger generations for modern life. To what extent do you agree or disagree with this view?


Các thế hệ lớn tuổi có xu hướng có những quan niệm rất truyền thống về cách mọi người nên sống, suy nghĩ và hành xử. Tuy nhiên, một số người tin rằng những ý tưởng này không hữu ích trong việc chuẩn bị cho thế hệ trẻ về cuộc sống hiện đại. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào?


Task 2: There are different methods businesses use to increase their sales. What are the different ways companies use to increase sales? Which one is the most effective?


Các doanh nghiệp sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tăng doanh số bán hàng của mình. Những cách khác nhau các công ty sử dụng để tăng doanh thu là gì? Cái nào hiệu quả nhất?


PAPER-BASED IDP NEU

Task 2: Nowadays parents put too much pressure on their children to succeed. What is the reason for doing this? Enhance future lifestyle is this a negative or positive development?


Ngày nay, cha mẹ đặt quá nhiều áp lực lên con cái để chúng thành công. Lý do của điều này là gì? Nâng cao lối sống tương lai là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


COMP-BASED IDP Đà Nẵng

Task 1: The chart below shows the result of survey of patient who stayed in three different wards of a hospitals. It shows what percentage of the patients replied "very good" about various aspects of their hospital experience.Task 2: Some people think that museums should be enjoyable places to entertain people, while others believe that the purpose of museums is to educate. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người nghĩ rằng bảo tàng phải là nơi thú vị mọi người để giải trí, trong khi những người khác tin rằng mục đích của bảo tàng là giáo dục. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.


Ngày 22/02/2024 COMP-BASED BC Quận 10

Task 2: Some countries import a large amount of food from other parts of the world. To what extent is this a positive or negative trend?


Một số quốc gia nhập khẩu một lượng lớn thực phẩm từ các nơi khác trên thế giới. Đây là một xu hướng tích cực hay tiêu cực ở mức độ nào?


Ngày 20/02/2024 PAPER-BASED IDP PHAN BỘI CHÂU

Task 2: Some employers believe that job applicants’ social skills are more important than their academic qualifications. Do you agree or disagree with this opinion?


Một số nhà tuyển dụng tin rằng kỹ năng xã hội của người xin việc quan trọng hơn trình độ học vấn của họ. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến ​​này?


Ngày 19/02/2024 COMP-BASED BC 188 Cầu Giấy

Task 2: In some countries, celebrities complain about the way the media publicizes their private lives. Some people say that they should accept it as part of their fame. Do you agree or disagree?


Ở một số nước, những người nổi tiếng phàn nàn về cách truyền thông công khai đời tư của họ. Một số người nói rằng họ nên chấp nhận nó như một phần danh tiếng của mình. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


Ngày 18/02/2024 COMP-BASED BC Nguyễn Thị Minh Khai

Task 2: Traffic and housing problems could be solved by moving large companies, factories and their employees to the countryside. Do you agree or disagree?


Những vấn đề về giao thông và nhà ở sẽ được giải quyết bằng việc di dời các công ty, xí nghiệp lớn và nhân viên của họ đến vùng nông thôn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


COMP-BASED IDP Nguyễn Thị Thập Quận 7

Task 1: The plans below show a student room for two people and a student room for one person at an Australian University. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: The consumption of the world’s resources (oil, and water etc) is increasing at a dangerous rate. What are the causes and solutions?


Việc tiêu thụ tài nguyên của thế giới (dầu, nước, v.v.) đang gia tăng ở mức nguy hiểm. Những nguyên nhân và giải pháp của vấn đề này là gì?


Ngày 17/02/2024 COMP-BASED BC 188 CẦU GIẤY

Task 2: Everyone should stay at school until 18. To what extent do you agree or disagree?


Mọi người nên học tại trường đến khi họ 18 tuổi. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


Paper-BASED IDP

Task 2: Many people put their personal information online (address, telephone number, and so on) for purposes such as signing up for social networks or online banking. Is this a positive or negative development?


Nhiều người đưa thông tin cá nhân của họ lên mạng (địa chỉ, số điện thoại, v.v.) cho các mục đích như đăng ký mạng xã hội hoặc ngân hàng trực tuyến. Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 16/02/2024 COMP-BASED BC CẦU GIẤY

Task 1: The table below provides information on marriage status and age from 1960 to 2000 in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Some scientists believe that in the future computers will be more intelligent than human beings. While some see this as a positive development others worry about the negative consequences. Discuss both views and give your opinion.


Một số nhà khoa học tin rằng trong tương lai máy tính sẽ thông minh hơn con người. Trong khi một số người coi đây là một sự phát triển tích cực thì những người khác lại lo lắng về những hậu quả tiêu cực của nó. Thảo luận cả hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


COMP-BASED BC 188 CẦU GIẤY

Task 1: The table shows the cost of water in 5 cities in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Some people believe that children should study all subjects at school, while others think they should only study subjects they are good at or find interesting. Discuss both views and give your opinion.


Một số người cho rằng trẻ em nên học tất cả các môn học ở trường, trong khi những người khác lại cho rằng chỉ nên học những môn chúng giỏi hoặc thấy hứng thú. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


COMP-BASED IDP Hà Nội

Task 1: The table below shows the proportion of the workforce who are women and the proportion of managers who are women in five different countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 13/01/2024)


Task 2: Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use. Is it a positive or negative development?


Một số quốc gia đạt được thành công quốc tế bằng việc xây dựng các cơ sở chuyên biệt để đào tạo các vận động viên hàng đầu thay vì cung cấp các cơ sở thể thao mà mọi người đều có thể đến. Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 04/02/2024 COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Nowadays more tasks at home and work are being performed by robots. Why do you think this is happening? Is it a positive or negative development?


Hiện nay, robot đang thực hiện nhiều công việc ở nhà và ở nơi làm việc. Tại sao điều này xảy ra? Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 03/02/2024 British Council Hồ Chí Minh

Task 2: Some people think that big companies should provide sports and social facilities for the local community. To what extent do you agree or disagree?


Một số người nghĩ rằng các công ty lớn nên cung cấp các cơ sở thể thao và xã hội cho cộng đồng địa phương. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 31/01/2024 COMP-BASED BC 188 CẦU GIẤY

Task 1: The plans below show a student room for two people and a student room for one person in an Australian university. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

<