top of page

IELTS LISTENING

Package luyện nghe được cá nhân hóa theo trình độ đầu vào của từng học viên giúp tối đa hóa số điểm trong thời gian ngắn.

​Mục tiêu điểm

Đầu vào từ cơ bản

​Đầu ra hướng đến 6.5 - 9.0

​Lịch học

​Lộ trình tối ưu dựa trên đầu vào, tối thiểu 2 tháng trở lên

​Nội dung khóa học

Dựa trên đầu vào của từng học viên, cô Trâm Nguyễn sẽ lên lộ trình học phù hợp cho bạn giúp cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng. Bài tập Listening được tổng hợp và biên soạn từ các nguồn tài liệu uy tín, không chỉ trong lĩnh vực học thuật mà còn đa dạng các chủ đề giúp tăng cường kiến thức xã hội, kiến thức khoa học phù hợp với các đề tài trong IELTS.

Với background 8.5 IELTS Listening, cô Trâm Nguyễn trực tiếp biên soạn các bài tập Listening, phân tích transcript và giải nghĩa các cụm từ vựng, cách diễn đạt trong bài. Từ đó, bạn không chỉ hiểu bài hơn mà còn được bổ sung lượng lớn vocabulary dùng trong đời sống và Speaking.

Thời lượng học được điều chỉnh dựa trên đầu vào và nhu cầu của từng học viên. Tuy nhiên thời gian khuyến nghị là tối thiểu 2-3 tháng để thấy được sự tiến bộ rõ rệt. Bạn cũng có thể kéo dài thời gian ôn tập để đạt được mục tiêu cao hơn. Nên nhớ Listening là kỹ năng cần "mưa dầm thấm lâu", bạn không thể tăng được 1 - 2 band điểm chỉ sau 1 đêm.

Khóa học linh động, bạn có thể lựa chọn làm bài vào bất kể thời gian nào trong ngày tùy theo lịch làm việc/học tập của bạn. Mỗi tuần, bạn sẽ nhận được 3-5 bài tập (hoặc mỗi ngày/bài) tuỳ theo lịch trình của bạn, sau khi bạn làm xong bài tập, cô Trâm Nguyễn sẽ trực tiếp gửi script và giải nghĩa đáp án cho bạn. Mục đích là để duy trì thói quen luyện nghe mỗi ngày, tăng tính kỷ luật và không thể "để đấy cuối tuần làm sau" được.

​Tài liệu sử dụng

Bài tập Listening do cô Trâm Nguyễn trực tiếp biên soạn, kết hợp đa dạng các phương pháp mang lại hiệu quả tối ưu. Thời gian gần kết thúc khóa học sẽ tập trung luyện trọn bộ đề thi IELTS.​​

*Bài tập được gửi qua email hoặc Facebook cá nhân

Luyện nghe chép chính tả

Luyện phương pháp take note, điền từ, nghe các video ngắn

Luyện nghe từ các đoạn hội thoại

Luyện các dạng câu hỏi theo format của bài thi IELTS

All Videos

All Videos

Watch Now
bottom of page