top of page

​Giới thiệu các lớp học tại #tramnguyenielts

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

----------

#TramnguyenIELTS

​Toàn bộ các khóa học IELTS được phát triển bởi cô Trâm Nguyễn dựa trên kinh nghiệm tự học 8.0, sử dụng bộ tài liệu biên soạn chi tiết, dễ áp dụng. Dựa trên bài test đầu vào, học viên được cô Trâm Nguyễn trực tiếp tư vấn lộ trình học tối ưu.

Pink Chair
IELTS Mastery

​Mục tiêu 6.5+

Khóa học dành cho những bạn có nền tảng ngữ pháp tốt, tập trung đào tạo 4 kỹ năng toàn diện để bứt phá số điểm từ 6.5 trở lên.

Reading Time

​Mục tiêu 5.5+

Khóa học củng cố kiến thức nền và các chủ điểm ngữ pháp quan trọng, sửa phát âm và làm quen với format đề thi IELTS.

Books and Branch
IELTS Starter

​Mục tiêu 4.5+

Khóa học dành cho những người mới bắt đầu hoặc mất gốc, tập trung luyện phát âm, từ vựng và ngữ pháp trong IELTS

Đọc thêm
Reading Books Makes You Better

Mục tiêu 6.5 - 9.0

Khóa học dành cho những bạn muốn bứt phá số điểm Reading và bổ sung từ vựng học thuật để bổ trợ cho các kỹ năng khác trong IELTS.

Woman with Headphones

Mục tiêu 6.5 - 9.0

​Package luyện nghe được cá nhân hóa theo trình độ đầu vào của từng học viên giúp tối đa hóa số điểm trong thời gian ngắn.

bottom of page