top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Under the weather

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi guys, idiom của hôm nay sẽ là: Under the weather.
Definition: not feeling very well


Định nghĩa: cảm thấy không được khỏe

---


Giải nghĩa:

Chúng ta có thể sử dụng cụm từ be/feel under the weather khi mình đang cảm thấy hơi khác bình thường hoặc có chút không khỏe. Cảm giác này không quá nghiêm trọng, có thể chỉ đơn giản là vì học nhiều quá hay cảm cúm thôi. Nguồn gốc của cụm từ này có liên quan đến ngành hàng hải đó ^^ Ngày xưa khi một thủy thủ không được khỏe trong chuyến hải trình, anh ta có thể được cho xuống nghỉ ngơi dưới boong tàu để tránh thời tiết, và thế là cụm "under the weather" ra đời từ đây.

---


Ví dụ:


🍓 Harry’s feeling a little under the weather so he couldn’t come tonight.

=> Harry cảm thấy không được khỏe cho lắm, vì thế tối nay anh ấy không đến đâu.


🍓 I’m feeling a little under the weather so be quiet and let me rest.

=> Tớ thấy hơi mệt trong người nên làm ơn giữ yên lặng và để tớ nghỉ chút nhé!


🍓 Mary wanted to hang out with her friends for a bit, but since she was under the weather, she went home.

=> Mary muốn đi chơi với bạn bè, nhưng vì cảm thấy mệt nên cô ấy đã về nhà.


👉 Comment "Under the weather" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---


📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


留言


bottom of page