top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Two peas in a pod

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi there, idiom của ngày hôm nay là: Two peas in a podDefinition: alike in character or in looks


Định nghĩa: giống nhau hoặc có cùng quan điểm về điều gì

---


Giải nghĩa:

"Two peas in a pod" có nghĩa là 2 hạt đậu trong cùng cái vỏ đậu. Hai hạt đậu mà cùng nằm trong 1 quả đậu thì sẽ cực kỳ giống nhau khó mà phân biệt được. Thành ngữ này được dùng để nói về việc hai người giống nhau như đúc, về ngoại hình hay thậm chí là cả tính cách cũng như các ý kiến, quan điểm.

---


Ví dụ:

🍓 They're not even sisters, but they're like as two peas in a pod!

=> Họ thậm chí không phải chị em, cơ mà lại giống nhau đến lạ!


🍓 Lisa and her best friend could be sisters, they are as alike as two peas in a pod.

=> Lisa và bạn thân có thể là chị em luôn được đấy, họ thực sự rất giống nhau.


🍓 We were like two peas in a pod, like father and son!

=> Chúng tôi giống nhau, cha nào con nấy mà!


🍓 They've hardly been apart since they met. They are always together, like two peas in a pod.

=> Họ hiếm khi rời xa nhau từ khi gặp gỡ đến giờ. Lúc nào cũng quấn quít với nhau, như hình với bóng vậy.


👉 Comment "Two peas in a pod" ngay ở post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Yorumlar


bottom of page