top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - No pain no gain

Series mỗi ngày một từ vựng - giúp cải thiện và nâng điểm IELTS SpeakingIdiom hôm nay là: No pain no gainDefinition: suffering is necessary in order to achieve something

Định nghĩa: không có gì đạt được một cách dễ dàng ---

Giải nghĩa: Một số thành ngữ rất dễ nhớ bởi vần điệu. “No pain no gain” là câu mà mình sẽ nói khi cổ vũ ai đó tiếp tục cố gắng. “No pain no gain” nghĩa là không có gì đạt được một cách dễ dàng cả. Tất cả các loại thương tổn khác – đôi khi cần thiết để ta đạt được mục tiêu của mình. Tuy vậy, không nhất thiết phải là nỗi đau về thể chất. Giáo viên có thể nói với học sinh của mình “No pain no gain” (Khổ luyện mới thành tài) khi học trò phàn nàn rằng họ đã phải học mấy đêm dài liên tục. --- Ví dụ:

🍓 I’ve work for hours on those irregular French verbs, but no pain no gain. => Tôi đã vật lộn với đống động từ tiếng Pháp bất quy tắc hàng giờ đồng hồ rồi, nhưng vẫn phải cố gắng thôi.

🍓 Work on yourself and live your dreams or leave them. No pain no gain! => Hãy làm việc chăm chỉ và thực hiện hóa ước mơ hoặc là từ bỏ nó. Có chí thì nên!

🍓 I am going to the gym twice a day and all my muscles ache, but you know what they say, no pain no gain! => Tôi đi tập gym 2 lần một ngày và đau mỏi khắp mình mẩy (đau nhức cơ), nhưng bạn biết đấy, có công mài sắt có ngày nên kim.

🍓 This exercise is so difficult but it’ll help you lose weight. As they say, no pain, no gain! => Bài tập này thật khó nhưng nó sẽ giúp bạn giảm cân, cố lên! người ta vẫn bảo khổ luyện mới thành tài mà!

👉 Comment "No pain no gain" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé! --- Follow page để không bỏ lỡ các bài chia sẻ tiếp theo 🍂

📮 Tham khảo các khóa học IELTS 6.5+ tại www.tramnguyenielts.com 🛎 Theo dõi blog TramnguyenIELTS 🍓 Follow Instagram: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/ #tramnguyenielts #dailyvocab

Комментарии


bottom of page