top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - In the nick of time

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và Writing


Hi there, cụm từ của ngày hôm nay là - In the nick of time
Definition: just before the last moment when something can be changed or something bad will happen

Định nghĩa: Vào đúng thời khắc cuối cùng, vừa kịp lúc (nếu không hệ quả xấu có thể xảy ra)


Giải nghĩa:

"In the nick of time" có cùng lớp nghĩa với 'just in time' - vừa kịp lúc, nhưng cách diễn đạt này có tính nhấn mạnh hơn việc hậu quả xấu có thể xảy ra nếu như không kịp làm điều gì đó.


Ví dụ:


🍓 The rescue came in the nick of time

=> Đội cứu hộ đến vừa kịp lúc (nếu đến muộn hơn thì người bị nạn có thể sẽ nguy kịch).


🍓 We got there just in the nick of time.

=> Chúng tôi vừa đến nơi sát nút.


🍓 I reached the airport in the very nick of time and made my flight.

=> Tôi đến sân bay vào phút chót để kịp giờ khởi hành.


🍓 They escaped from the smoke-filled house just in the nick of time.

=> Họ thoát khỏi ngôi nhà sặc sụa khói vào phút chót.

👉 Comment "in the nick of time" dưới post này để nhớ lâu hơn nhé!

---


Follow Facebook mình để không bỏ lỡ các bài chia sẻ tiếp theo 🍂


📮 Tham khảo các khóa học IELTS 6.5+ tại www.tramnguyenielts.com

Comments


bottom of page