top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - A storm in a teacup

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi there, idiom hôm nay là: A storm in a teacup.
Definition: a situation in which people are very angry or upset about something that is not important


Định nghĩa: chuyện bé xé ra to, phóng đại vấn đề

---


Giải nghĩa:

Đã bao giờ bạn cảm thấy bứt rứt, khó chịu về một việc cỏn con? hay lo lắng đến mất ăn mất ngủ về một việc gì nhưng rồi nhận ra nó lại chẳng nghiêm trọng đến thế?

Để nói về những việc như vậy, trong tiếng Anh có thể sử dụng idiom "A storm in a teacup" - một cơn bão trong tách trà mà chúng ta có thể cầm trên tay và kiểm soát được, ám chỉ sự việc bé như con kiến nhưng bị thổi phồng và trầm trọng hóa vấn đề đó lên một cách không đáng có.

---

Ví dụ:


🍓 I think you're making a storm in a teacup. It's just a tiny scratch on the car!

=> Tớ nghĩ cậu đang làm quá vấn đề lên đấy. Chỉ là một vết xước nhỏ trên xe thôi có cần phải tức tối như vậy không?


🍓 Don’t worry. It’s a storm in a teacup. Everyone will have forgotten about it by tomorrow.

=> Đừng lo lắng quá, chuyện nhỏ như con thỏ ý mà. Ngày mai mọi người quên ngay chuyện đó thôi.


🍓 I feel strongly that it is a storm in a teacup, it is an argument about nothing.

=> Tôi nhận thấy đó chỉ là chuyện cỏn con, tranh luận về những việc chẳng đáng.


🍓 My boyfriend didn't respond to my text. I was so scared that he was mad. What a storm in a teacup!

=> Bạn trai tôi không trả lời tin nhắn, tôi cứ sợ là anh ấy giận, hóa ra là tôi lo hão huyền rồi ^^


👉 Bạn hãy comment "A storm in a teacup" phía dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé!


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---


📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Comments


bottom of page