top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Miss the boat

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi everyone, thành ngữ của ngày hôm nay là: Miss the boat
Definition: to lose opportunity by not acting quickly enough


Định nghĩa: bỏ lỡ cơ hội tốt

---


Giải nghĩa:

Thành ngữ "To miss the boat" có nghĩa đen là bỏ lỡ chuyến tàu, mà khi bạn để lỡ chuyến tàu thì bạn phải tiếp tục chờ đợi chuyến sau, và có thể bị trễ mất nhiều công việc khác. Câu này còn có thể được hiểu theo nghĩa bóng là khi bạn bỏ lỡ một cơ hội rất tốt, hay một điều tuyệt vời có một không hai thì bạn khó có cơ hội gặp lại điều đó lần nữa ấy ^^

---


Ví dụ:


🍓 You are missing the boat on improving relations with partner.

=> Cậu đang bỏ lỡ một cơ hội cực tốt để thúc đẩy mối quan hệ với đối tác đấy.


🍓 I decided not to go to college, but watching all my friends go off made me feel like I'd missed the boat.

=> Tôi quyết định ko học đại học, nhưng nhìn bạn bè làm việc đó khiến tôi cảm thấy như bình đã bỏ lỡ điều gì vậy.


🍓 We should have bought a house when the prices were low. We missed the boat.

=> Lẽ ra chúng ta nên mua căn nhà đó khi giá của nó vẫn còn rẻ. Thế là lỡ mất cơ hội có một không hai rồi!


🍓 Buy your shares in the company now or you’ll miss the boat.

=> Hãy mua cổ phiếu của công ty ngay, cậu sẽ không có cơ hội ấy lần thứ hai đâu.👉 Bạn đã "Miss the boat" bao giờ chưa? Comment "Miss the boat" phía dưới để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Comments


bottom of page