top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Let bygones be bygones

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingLet bygones be bygones là câu thành ngữ rất hay mang ý nghĩa rằng, mọi người hãy bỏ qua chuyện cũ và quên đi những việc xảy ra trong quá khứ, đặc biệt được dùng khi khuyên ai đó nên tha thứ lỗi lầm cho người khác. Tiếng Việt mình có thể tạm dịch là chuyện gì đã qua hãy cho qua đi.
Ví dụ:


🍓 I don't care who you was, what you did, just let bygones be bygones.

=> Anh không quan tâm em là ai, hay đã từng làm gì trong quá khứ, những gì đã qua hãy cho qua đi.


🍓 I know we've had our fights over the years, but I think it's time we let bygones be bygones!

=> Tôi biết chúng ta đã tranh cãi nhiều năm nay, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên quên chuyện đó đi


🍓 Sarah and her ex-husband haven't talked to each other for years. But this time they decided to let bygones by bygones.

=> Sarah và chồng cũ không nói chuyện với nhau nhiều năm nay, nhưng lần này họ quyết định để cho quá khứ ngủ yên.


👉 Comment "Let bygones be bygones" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

___________________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

Kommentare


bottom of page