top of page

IDIOM THÔNG DỤNG - Sit on the fence

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện và nâng điểm IELTS Speaking và Writing"Sit on the fence" là một idioms khá thú vị, quen thuộc giúp bạn ghi điểm trong bài thi nói đó :p Nghĩa đen của thành ngữ này là: Ngồi trên hàng rào, mà hàng rào là nơi ranh giới phân chia của 2 mảnh đất. Khi ngồi trên hàng rào, có nghĩa là mình không đứng ở bên đất này và cũng chưa đứng ở mảnh đất kia, vậy là mình chưa thuộc về một phía nào cả. Thành ngữ mang hàm ý ai đó vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng, chưa biết sẽ đi theo hướng nào.
🍓You can't sit on the fence any longer - you have to decide whose side you're on.

=> Cậu không thể cứ lưỡng lự mãi như thế - phải quyết định xem mình theo phe nào chứ


🍓 He tends to sit on the fence at meetings.

=> Anh ấy thường có xu hướng tỏ ra trung lập trong các cuộc họp.


🍓 When my friends have an argument, it's better to sit on the fence!

=> Khi bạn bè tôi có tranh cãi, tốt hơn hết là không đứng về phe nào cả!👉👉 Comment "Sit on the fence" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

Comments


bottom of page