top of page

IDIOM THÔNG DỤNG - On the same pageKhi bạn nói bạn đang “on the same page” với ai đó, thì nghĩa là bạn đang có cùng suy nghĩ và quan điểm với người đó. Đây là một thành ngữ rất thông dụng và dễ dùng, chúng mình cùng xem ví dụ dưới đây nhé!
Ví dụ:


🍓 Before we make the decisions today, I’d like to make sure that we are on the same page.

=> Trước khi đi đến quyết định của hôm nay, tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta đều thống nhất quan điểm.


🍓 Are you always on the same page with your parents?

=> Bạn có luôn đồng nhất quan điểm với cha mẹ không?


🍓 My teacher and I agree that learning new vocabulary every day is important. We are on the same page.

=> Cả cô giáo và tôi đều đồng ý rằng học từ vựng mỗi ngày là rất quan trọng. Chúng tôi có chung suy nghĩ đó!👉👉 Comment "On the same page" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🔑 Bài test đầu vào miễn phí:https://bit.ly/3j7dfN1

Comments


bottom of page