top of page

IDIOM THÔNG DỤNG - Give it one's best shot


Give it your best shot - cho nó một phát thật chuẩn xem nào ^^, từ "best shot" xuất hiện trong thế kỉ thứ 16 dùng để chỉ những tay súng cừ khôi, bách phát bách trúng, thường được nói như một lời động viên các xạ thủ. Dần dần, câu này được dùng với ý nói khuyên ai đó nỗ lực, cố gắng dồn công sức cho việc gì đó, tạm dịch là "làm hết sức mình" nhé ^^
Ví dụ:


🍓 I don't expect to win. But I am going to give it my best shot.

=> Tôi không mong chờ chiến thắng. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.


🍓 This test is really tough! I’ll give it my best shot.

=> Bài thi này thật sự khó! Tôi sẽ cố gắng hết sức.


🍓 I gave it my best shot, but sadly I was not accepted for the position.

=> Tôi đã nỗ lực hết sức mình, nhưng tiếc thay tôi đã không được chấp nhận vào vị trí đó.👉👉 Comment "Give it one's best shot" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

Comentários


bottom of page