top of page

IDIOM THÔNG DỤNG - A bad egg


Hẳn là nghe tên là các bạn cũng dễ dàng đoán được nghĩa của cụm từ này phải không? A bad egg - nghĩa đen là quả trứng xấu/hỏng/thúi, vậy thì nghĩa bóng của cụm từ này sẽ được dùng để nói về những người xấu, thành phần bất hảo, không đáng tin cậy. Kiểu như "một con sâu trong nồi canh".
Ví dụ:


🍓 Stay away from Gordon. He’s a bad egg and the biggest bully in the school.

=> Hãy tránh xa Gordon. Cậu ta là người xấu và là kẻ chuyên đi bắt nạt trong trường.🍓 He was dishonest, and he was the only bad egg in our company.

=> Anh ta không thành thật, và là kẻ không đáng tin duy nhất trong công ty chúng ta.🍓 It’s disappointing when someone you think is a good friend turns out to be a bad egg.

=> Thật đáng thất vọng khi người bạn nghĩ là tốt lại trở thành kẻ xấu.👉👉 Comment "A bad egg" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

Comments


bottom of page