top of page

DIỄN TẢ SỞ THÍCH TRONG TIẾNG ANH VỚI LIST TỪ VỰNG C1/C2Cũng như trong tiếng Việt, chúng ta có rất nhiều cách để diễn tả về sở thích trong tiếng Anh. Vậy sở thích của bạn là gì? Cùng chúng mình tham khảo list từ vựng nâng cao dưới đây nhé!
🍓 Pastime /ˈpæstaɪm/ (n): trò giải trí

Eg: Watching television is still the most popular national pastime (Xem ti vi vẫn là thú vui giải trí phổ biến nhất).


🍓 Handicraft /ˈhændikræft/ (n): làm thủ công

Eg: Her hobbies are music, reading and handicraft (Sở thích của cô ấy là âm nhạc, đọc sách và làm đồ thủ công).


🍓 Knitting /ˈnɪtɪŋ/ (n): đan len, đồ đan

Eg: You should take up a relaxing hobby, such as knitting (Bạn nên bắt đầu một thú vui thư giãn, chẳng hạn như đan len).


🍓 Sewing /ˈsəʊɪŋ/ (n): may vá

Eg: I wouldn't have the patience to sit sewing all day (Tôi không thể nào đủ kiên nhẫn để ngồi may vá cả ngày)


🍓 Pottery /ˈpɑːtəri/ (n): nghề làm gốm, đồ gốm

Eg: My sister likes to learn art pottery in her spare time (Em gái tôi thích học làm gốm vào thời gian rảnh rỗi).


🍓 Flower arranging (n): cắm hoa

Eg: I want to use flowers to grace my home at all times, so I will join a flower arranging club this weekend (Tôi luôn thích dùng hoa tươi để tô điểm cho ngôi nhà của mình, vậy nên tôi sẽ tham gia câu lạc bộ cắm hoa vào cuối tuần này)


🍓 Calligraphy /kəˈlɪɡrəfi/ (n): thư pháp, chữ nghệ thuật

Eg: I love calligraphy! I can spend hours writing artistic letters with an ink brush (Tôi rất thích nghệ thuật viết chữ, tôi có thể dành hàng giờ liền để tạo ra các nét chữ nghệ thuật với một chiếc bút lông mực).


------


👍👍 Đặt câu với các cụm từ phía trên và comment dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé!


Follow page để theo dõi bài học mới mỗi ngày 🍂


_______________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🍓 Ig: https: tramnguyenielts

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

Comments


bottom of page