top of page

20+ đề thi IELTS Speaking Part 2 thông dụng nhất hiện nay

Để luyện đề thi IELTS Speaking Part 2 hiệu quả, bạn cần ôn luyện thường xuyên tại nhà. Dưới đây, Trâm Nguyễn IELTS đã tổng hợp một số đề thi thông dụng nhất và cách ôn luyện hiệu quả, cùng tham khảo bạn nhé!

20+ đề thi IELTS Speaking Part 2 thông dụng nhất hiện nay
20+ đề thi IELTS Speaking Part 2 thông dụng nhất hiện nay

I. Tổng hợp đề thi IELTS Speaking Part 2

1. Describe one of your typical days when you are not working or studying

Đề thi IELTS Speaking Part 2: Describe one of your typical days when you are not working or studying. You should say:

 • How you start your day

 • How long have you been following this routine

 • Your favorite time & activity of the day

and explain what you do on a typical day of your life.

2. Describe an activity that is good for your health

Describe an activity you do for your health or fitness. You should say:

 • what you do

 • how often you do it

 • where you do it

and explain how you think this activity helps you stay healthy or fit.

3. Describe an interesting advertisement that you have seen

Đề thi IELTS Speaking Part 2: Describe an interesting advertisement that you have seen. You should say:

 • where you saw it

 • what it was about

 • why you think it was an interesting advertisement?

4. Describe another language that you would like to learn

Describe another language that you would like to learn. You should say:

 • what the language is

 • where it is spoken

 • what you think would be difficult

and what would be easy about learning the language and explain why you would like to learn it.

5. Describe a time when you received horrible services

Đề thi IELTS Speaking Part 2: Describe a time when you received horrible services. You should say:

 • When it happened

 • Where did it happened

 • Who you were with

 • What happened

6. Describe a change that will improve your local area

Describe a change that will improve your local area. You should say:

 • What the change is

 • How the change works

 • What kinds of problems the change

 • How you feel about the change

7. Describe a subject you used to dislike but now have interest in

Đề thi IELTS Speaking Part 2: Describe a subject you used to dislike but now have interest in. You should say:

 • What is that subject

 • Why did you hate it at first

 • What made you have more interest in it

 • And explain how you felt when you become more interested in the subject that you used to hate

8. Describe your favorite part of the day

Describe your favorite part of the day. You should say:

 • What time of day this it

 • What you like to do at this time

 • Who you are usually with

Explain why this is your favorite part of the day.

9. Describe a puzzle you have played

Đề thi IELTS Speaking Part 2: Describe a puzzle you have played ((jigsaw, crossword, etc). You should say:

 • what it is like

 • how easy or difficult it is

 • how long it takes you to solve

 • And how you feel about it

10. Describe your favorite season of the year

Describe your favorite season of the year. You should say:

 • what is your favorite season?

 • What the weather is like?

 • What activities you usually do during this season?

 • How different kinds of weather in this season affect people?

11. Describe a song you like/ Describe a piece of music you like

Đề thi IELTS Speaking Part 2: Describe a song you like (Describe a piece of music you like). You should say:

 • What it is?

 • Which country the song comes from?

 • What story the song tells?

 • And explain why you think it is interesting?

12. Describe a time when someone apologized to you

Describe a time when someone apologized to you. You should say:

 • When it was

 • Who this person is

 • Why he or she apologized to you

 • And how you felt about it.

13. Talk about tet holiday in Viet Nam/ Describe a national festival in your country

Đề thi IELTS Speaking Part 2: Talk about tet holiday in Viet Nam/ Describe a national festival in your country. You shoud say:

 • When it takes place?

 • Why it takes place?

 • What the people do during this festival?

 • And explain why this festival is important to you.

14. Describe an important event that you celebrated

Describe an important event that you celebrated. You should say:

 • What it was

 • Where it happened

 • Why it was important

 • How people felt about it.

15. Describe a time you were sleepy but had to stay awake

Đề thi IELTS Speaking Part 2: Describe a time you were sleepy but had to stay awake. You should say:

 • When it was?

 • Why you had to stay awake?

 • How you kept yourself awake?

 • And explain how you felt about it?

16. Describe an event that changed your life forever

Describe an event that changed your life forever. You should say:

 • what the event was

 • why it changed your life

 • where and when it occured

 • And explain who was with you when it happened.

17. Describe an item of clothing that someone gave you

Describe an item of clothing that someone gave you. You should say:

 • What the clothing was

 • Who gave it to you?

 • When you got it

 • And explain why this person gave you the clothing.

18. Describe a law on environmental protection

Đề thi IELTS Speaking Part 2: Describe a law on environmental protection. You should say:

 • What the law would be about?

 • How the law would work

 • What effects this law would have (= What changes would result from this law)

And explain why you would like to see this law in existence or why you think this law is needed.

19. Describe a town or a city you want to live in in the future

Đề thi IELTS Speaking Part 2: Describe a town or a city you want to live in in the future. You should say:

 • Where it is?

 • How do you know it?

 • What it is famous for?

 • And why you would like to live there?

20. Describe a businessman you admire

Đề thi IELTS Speaking Part 2: Describe a businessman you admire. You should say:

 • Who this person is

 • How you knew this person

 • What kinds of business this person does

 • And explain why you admire this person

21. Describe a river, lake or sea which you like

Đề thi IELTS Speaking Part 2: Describe a river, lake or sea which you like. You should say:

 • what the river, lake or sea is called

 • where it is

 • what the land near it is like

 • and explain why you like this river, lake or sea.

II. Cách luyện đề thi IELTS Speaking Part 2 hiệu quả

IELTS Speaking Part 2 là phần thi yêu cầu thí sinh mô tả về một chủ đề cho sẵn trong vòng 2 phút. Phần thi này chiếm 25% tổng điểm thi Speaking, do đó việc luyện đề hiệu quả là rất quan trọng. Dưới đây là một số cách luyện đề thi IELTS Speaking Part 2 hiệu quả:

1. Tìm hiểu các chủ đề thường gặp

Trước khi bắt đầu luyện đề thi IELTS Speaking Part 2, bạn cần tìm hiểu các chủ đề thường gặp. Các chủ đề này thường được chia thành 4 nhóm chính:

 • Mô tả một người

 • Mô tả một địa điểm

 • Mô tả một vật thể

 • Mô tả một sự kiện hoặc hoạt động

Bạn có thể tìm hiểu các chủ đề này qua các tài liệu luyện thi IELTS, hoặc tham khảo các bài mẫu trên mạng.

2. Luyện tập mô tả theo dàn ý

Khi luyện đề thi IELTS Speaking Part 2, bạn nên luyện tập mô tả theo dàn ý. Dàn ý sẽ giúp bạn hệ thống hóa các ý tưởng và đảm bảo rằng bài nói của bạn đầy đủ và mạch lạc.

Dàn ý cho IELTS Speaking Part 2 thường bao gồm các phần sau:

 • Mở bài: Giới thiệu chủ đề và nêu ý chính của bài nói

 • Thân bài: Mô tả chi tiết về chủ đề

 • Kết bài: Tóm tắt lại các ý chính của bài nói

3. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp phù hợp

Để bài nói của bạn đạt điểm cao, bạn cần sử dụng từ vựng và ngữ pháp phù hợp. Bạn có thể tham khảo các sách luyện thi IELTS hoặc các bài mẫu để học hỏi thêm từ vựng và ngữ pháp.

4. Luyện tập với người bản xứ

Luyện tập với người bản xứ là một cách rất hiệu quả để cải thiện kỹ năng Speaking. Người bản xứ có thể giúp bạn phát hiện những lỗi sai về phát âm, ngữ pháp và từ vựng.

5. Ghi âm và tự chấm điểm

Ghi âm và tự chấm điểm bài nói của bạn là một cách rất hữu ích để đánh giá khả năng của bản thân. Bạn có thể ghi âm bài nói của mình và sau đó nghe lại để xác định những điểm cần cải thiện.

Trên đây là một số đề thi IELTS Speaking Part 2 thông dụng nhất. Với những cách luyện đề hiệu quả trên, bạn sẽ có thể đạt điểm cao trong phần thi IELTS Speaking Part 2.

Comments


bottom of page