top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - White as a sheet

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi there, từ vựng của ngày hôm nay là: White as a sheet
Definition: very pale in face because of illness, fear or shock


Định nghĩa: mặt cắt không còn giọt máu, xanh như tàu lá chuối

---


Giải nghĩa:


White as a sheet - có nghĩa là trắng bệch như tờ giấy. Cụm từ này thường được dử dụng để miêu tả khuôn mặt của một ai đó khi trở nên trắng bệch, tái xanh đi vì quá sợ hãi hoặc bệnh tật. Trong tiếng Việt chúng ta hay nói là "mặt cắt không còn một giọt máu" đó các bạn ^^, hóa ra tiếng Anh và tiếng Việt cũng có nhiều lối diễn đạt tương đồng nhỉ :D


Lưu ý: "Sheet" đọc là /ʃiːt/ với âm /iː/ kéo dài nha - đừng đọc là /ʃɪt/ "shit" ko là thành bạn như cục ức á 🙄

---


Ví dụ:


🍓 Jack looks as white as a sheet. He must be very ill.

=> Jack trông xanh xao quá. Anh ấy chắc hẳn đang bệnh nặng lắm.


🍓 My friend looked as white as a sheet after he rode the roller coaster.

=> Bạn tôi mặt cắt không còn giọt máu sau khi chơi trò tàu lượn siêu tốc.


🍓 Do you feel all right? Your face is white as a sheet!

=> Cậu ổn chứ? Nhìn cậu tái mét đi vậy!


🍓 She went as white as a sheet when she heard the news.

=> Cô ấy trở nên thất thần ngay khi vừa nghe tin.


👉 Bạn đã trải qua tình huống nào khiến "Your face went as white as a sheet" chưa? Comment ngay dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.

---


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


bottom of page