top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - The last straw

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi there, từ mới của ngày hôm nay sẽ là: The last straw
Definition: the last problem in a series of problems that finally makes you give up or get angry


Định nghĩa: giọt nước tràn ly, quá sức chịu đựngGiải nghĩa:

Cụm từ "The last straw" có thể được hiểu là giọt nước tràn ly, một sự việc xảy ra nhiều lần và vượt quá sức chịu đựng. Khi bạn bị ai đó bị chọc giận, phải nhẫn nhịn điều gì quá lâu mà không thể bỏ qua được nữa, thì "the last straw" chính là để chỉ việc sẽ làm cho bạn phải "phun trào", không thể chịu đựng thêm nổi nữa.

---


Ví dụ:

🍓 She has been unhappy with him for a long time but when he crashed her car, it was the last straw.

=> Cô ấy đã không hài lòng với anh ta một thời gian dài rồi, nhưng khi anh ta đâm vào cái xe của cô thì thật là không thể nhịn thêm được nữa!


🍓 Making me work late on a Friday was the last straw!

=> Lần cuối cùng bắt tôi làm việc muộn vào thứ 6 thôi đấy nhé, không chịu được thêm nữa đâu!


🍓 I’ve had to bear his unacceptable behaviour for months now and now that he’s telling me that I never listen to him is really the last straw.

=> Tôi đã phải chịu đựng cách hành xử vô lễ của anh ta nhiều tháng trời vậy mà bây giờ anh ta nói tôi chưa từng hiểu cho anh ta thì thật là hết chịu nổi!


🍓The crisis could be the last straw for many of the poorest people in our country.

=> Cuộc khủng hoảng có thể là ngưỡng chịu đựng cuối cùng của nhóm người nghèo nhất ở nước ta.


👉 Comment "The last straw" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


---

Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Commentaires


bottom of page