top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Spill the beans

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi everyone, từ mới của ngày hôm nay sẽ là: Spill the beans
Definition: to let secret information become known


Định nghĩa: tiết lộ bí mật

---


Giải nghĩa:

Spill the beans - làm đổ hạt đậu ra ngoài. Thành ngữ này có nguồn gốc từ thời cổ đại, khi người ta có thói quen bỏ các hạt đậu vào lọ để bầu cử, nhưng nếu ai đó vô tình hay cố ý làm đổ cái lọ làm tràn các hạt đậu ra ngoài - spill the beans, thì kết quả bầu cử sẽ bị lộ. Cũng từ đó trở đi, cụm từ "Spill the beans" ra đời để chỉ một hành động làm lộ bí mật hay kế hoạch.

---


Ví dụ:

🍓 It's a secret. Try not to spill the beans!

=> Đó là bí mật. Đừng có tiết lộ ra ngoài đấy!


🍓 Although they didn't spill the beans, the principal already knew that news.

=> Mặc dù họ không nói ra, nhưng hiệu trưởng đã biết tin đó rồi.


🍓 Come on, spill the beans! What did you prepare for our wedding anniversary?

=> Thôi nào, tiết lộ bí mật đi! Anh đã chuẩn bị gì cho ngày kỷ niệm cưới của chúng mình thế?


🍓 OK, it's time for one of you to spill the beans. Who broke my vase?

=> Được rồi, bây giờ là lúc khai thật đi. Ai đã làm vỡ bình hoa của tôi thế?


👉 Comment "Spill the beans" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


---

Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Comments


bottom of page