top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - #Overwhelm

Series Daily Vocab nâng cấp từ vựng IELTS Speaking - Overwhelm.


Có lẽ bạn đã nhiều lần nhìn thấy, hoặc nghe thấy từ này rồi. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi nó nghĩa là gì chưa?

Overwhelm là động từ được phân loại C1 - tương đương band 7.0 - 8.0 trong IELTS. Từ này thường gặp ở dạng bị động, có nghĩa là bị ngợp, bị choáng bởi thứ gì đó quá lớn hoặc quá nhiều.


Ví dụ:


🍒 The office was overwhelmed by the volume of work that was required

=> Cả văn phòng bị choáng ngợp bởi khối lượng công việc phải làm


🍒 She was overwhelmed by feelings of guilt

=> Cô ấy chìm ngập trong cảm giác tội lỗi


🍒 Government troops have overwhelmed the rebels and seized control of the capital

=> Quân Chính phủ áp đảo phe nổi dậy và giành quyền kiểm soát thủ đô


🍒 The beauty of the landscape overwhelmed me

=> Phong cảnh đẹp khiến tôi choáng ngợp


🍒 The children pressed around him eagerly, overwhelming him with questions

=> Lũ trẻ vây xung quanh anh ấy đầy háo hức, khiến anh ấy choáng váng với các câu hỏi tới tấp


🍒The wave broke through the wall and overwhelmed the town

=> Cơn sóng xô đổ bức tường và nhấn chìm cả thị trấn


Các bạn comment Overwhelm ở phía dưới hoặc thử đặt câu với từ này để nhớ bài lâu hơn nhé.


---

Follow Facebook mình để không bỏ lỡ các bài chia sẻ tiếp theo 🍂

---


📮 Tham khảo các khóa học IELTS 6.5+ tại www.tramnguyenielts.com

🛎 Theo dõi blog Tram Nguyen IELTS

bottom of page