top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Great minds think alike

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingGreat minds think alike - Ý tưởng lớn gặp nhau. Đây là cách nói ví von, hài hước, kiểu như những người thông minh có cùng suy nghĩ giống nhau (cùng chung ý tưởng). Đây cũng là 1 cách khen khéo léo, vì bạn vừa khen được người khác mà cũng vừa tự khen mình luôn ^^
Ví dụ:


🍓 The two of us had the same idea at the same time. Well, great minds think alike!

=> Chúng tôi có cùng ý tưởng ở cùng thời điểm luôn. Ồ, thật là ý tưởng lớn gặp nhau!


🍓 Daphne told me that great minds think alike when we both came up with the same idea for the charity event at school.

=> Daphne nói với tôi rằng đúng là những bộ óc vĩ đại nghĩ giống nhau khi cả hai chúng tôi cùng đưa ra ý tưởng cho sự kiện từ thiện ở trường.


🍓 Tom and I both brought the same gift to Sarah's party. Great minds think alike, I guess.

=> Tom và tôi cùng mua món quà giống nhau đến bữa tiệc của Sarah. Thật là trùng hợp, tôi nghĩ vậy.


👉 Comment "Great minds think alike" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

________________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

Comments


bottom of page