top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Go the extra mile

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingIdiom hôm nay là "Go the extra mile" - Một thành ngữ rất dễ để áp dụng trong IELTS Speaking & giao tiếp.
Definition: to make more effort than is expected of you


Định nghĩa: làm nhiều hơn cả những gì mong đợi

---


Giải nghĩa:

Go the extra mile là đi thêm một dặm quá mức bình thường. Extra là dư, là quá mức. Go the extra mile là cụm từ thường dùng trong môi trường làm việc và học tập. Nhân viên xuất sắc luôn luôn go the extra mile để phục vụ khách hàng, tức là làm tốt hơn cả những gì được yêu cầu.

---

Ví dụ:


🍓 She’s a hard worker and always goes the extra mile.

=> Cô ấy là một nhân viên chăm chỉ và luôn làm việc vượt bậc.


🍓 To keep up the deadline, our team has to go the extra mile

=> Để làm kịp thời hạn, nhóm chúng tôi đã phải làm việc nhiều hơn dự kiến.


🍓 You are the new employee, you should go the extra mile

=> Cậu là nhân viên mới, cậu nên làm việc chăm chỉ hơn bình thường.


🍓 The President is determined to go the extra mile for peace

=> Tổng thống rất kiên định trong nỗ lực đấu tranh vì hòa bình.


👉 Comment "Go the extra mile" dưới post này để nhớ lâu hơn nhé!


---

Follow page để không bỏ lỡ các bài chia sẻ tiếp theo 🍂


📮 Tham khảo các khóa học IELTS 6.5+ tại www.tramnguyenielts.com

🛎 Theo dõi blog TramnguyenIELTS

🍓 Follow Instagram: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Comments


bottom of page