top of page

IDIOM THÔNG DỤNG - Sit tight"Sit tight" không phải là "ngồi chặt" đâu nhé mấy bạn ^^ Nghĩa đen của nó là ngồi xuống và ôm lấy cơ thể mình, nghe thôi đã thấy khá khó chịu và kỳ cục rồi phải không? Lối diễn đạt này nhằm ám chỉ việc chờ đợi thứ gì đó một cách kiên nhẫn. Ngoài ra, nó còn thể hiện sự kiên định, không thay đổi ý định của mình.
Ví dụ:


🍓 You sit tight, and I’ll go get help.

=> Cứ ở yên đấy, tôi sẽ gọi người đến giúp.


🍓 Shareholders are being advised to sit tight until the crisis passes.

=> Các cổ đông được khuyên ở yên đó cho đến khi cuộc khủng hoảng qua đi.


🍓I know you're anxious to hear how you did, but just sit tight - they'll let you know the results when they're ready.

=> Tôi biết bạn rất hồi hộp muốn biết kết quả, nhưng hãy kiên nhẫn chờ đợi - họ sẽ cho bạn biết kết quả ngay khi họ có nó.👉👉 Comment "Sit tight" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

Comments


bottom of page