top of page

IDIOM THÔNG DỤNG - Hitting the nail on the headHitting the nail on the head - cụm từ này ngoài việc được hiểu theo đúng nghĩa đen là "đóng đinh chuẩn xác bằng việc dùng búa đập vào đầu đinh", thì còn có nghĩa bóng là "đoán trúng phóc, nói chắc như đinh đóng cột" về điều gì đó. Cùng xem ví dụ để biết các cách sử dụng linh hoạt trong từng ngữ cảnh nha ^^Ví dụ:


🍓 When my car didn’t start, my friend took one look and said that it's due to a dead battery. It seems like he hit the nail on the head.

=> Khi chiếc xe của tôi không khởi động được, bạn tôi nhìn qua và nói đó là do ắc quy hết điện. Có vẻ như anh ấy đã nói đúng rồi.🍓 “You’ve found the problem, Anne! You hit the nail on the head!”.

=> Cậu vừa tìm ra vấn đề rồi đấy, Anne! Ồ cậu đoán trúng phóc luôn!🍓 We really hit the nail on the head with this video. We already have a million YouTube views.

=> Video này chúng ta làm quá chuẩn rồi, đạt hẳn 1 triệu views trên Youtube luôn!👉👉 Comment "Hitting the nail on the head" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

Comments


bottom of page