top of page

IDIOM THÔNG DỤNG - Face the musicNếu nhìn thấy từ "music" trong idiom này mà vội nghĩ đến âm nhạc thì bạn đã lầm to rùi nhaa ^^ Câu thành ngữ này thật ra không liên quan gì đến âm nhạc hết. Ngược lại, Face the music mang hàm ý là hãy chấp nhận sự trừng phạt và hậu quả cho những gì mình đã làm.
Ví dụ:


🍓 He decided to face the music and told the teacher what they did in the library.

=> Anh ấy quyết định nhận lỗi và thú nhận với giáo viên những gì họ đã làm ở thư viện.


🍓 The young man was taken to court and forced to face the music for the crimes that he had committed.

=> Người thanh niên bị đưa ra toà và nhận hình phạt cho những tội lỗi mà anh ta đã làm.


🍓 We would later have to face the music over our bold moves.

=> Chúng ta rồi sẽ phải chịu hậu quả cho những hành động nông nổi của mình.👉👉 Comment "Face the music" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🔑 Bài test đầu vào miễn phí:https://bit.ly/3j7dfN1

Comments


bottom of page