top of page

When in Rome do as the Romans do: Ý nghĩa, cách dùng và ví dụ chi tiết

When in Rome, do as the Romans do là gì? When in Rome, do as the Romans do được sử dụng trong những trường hợp nào? Cùng TramnguyenIELTS tham khảo ý nghĩa, cách dùng và ví dụ chi tiết của idiom này nhé!

When in Rome do as the Romans do: Ý nghĩa, cách dùng và ví dụ chi tiết
When in Rome do as the Romans do: Ý nghĩa, cách dùng và ví dụ chi tiết

I. When in Rome do as the Romans do là gì?

Thành ngữ tiếng Anh "When in Rome, do as the Romans do" có nghĩa là "Khi ở La Mã, hãy làm theo cách của người La Mã". Ý nghĩa của thành ngữ này là khi bạn đến một đất nước hoặc nền văn hóa mới, bạn nên tôn trọng phong tục và truyền thống của người dân địa phương, giống như câu “nhập gia tùy tục” của Việt Nam. Điều này bao gồm việc tuân theo các chuẩn mực xã hội, quy tắc ăn mặc và các kỳ vọng văn hóa khác của họ.

Thành ngữ "When in Rome, do as the Romans do" là một lời nhắc nhở rằng điều quan trọng là phải tôn trọng các nền văn hóa khác khi bạn đang đi du lịch. Nó cũng là một lời nhắc nhở rằng không có một cách đúng duy nhất để làm mọi việc và các nền văn hóa khác nhau có những cách khác nhau để làm mọi việc.

Tham khảo ví dụ:

 • My mother always told us that when in Rome, do as the Romans did. That is how today we are able to get along with any kind of people. (Mẹ tôi luôn bảo chúng tôi rằng nhập gia tùy tục. Đó là cách chúng ta có thể hòa hợp với mọi kiểu người ngày nay.)

 • I have tried when in Rome, do as the Romans but it really does not suit my personality. (Tôi đã thử nhập gia tùy tục, nhưng nó thực sự không phù hợp với tính cách của tôi.)

 • You must speak with the Asian kids at school because when in Rome, do as the Romans do. You are in their land and have to learn to live with it. (Con phải nói chuyện với những đứa trẻ châu Á ở trường vì nhập gia tùy tục. Con đang ở đất của họ và phải học cách sống với điều đó.)

 • Having traveled to so many countries, the only advice that this author regularly gives out is that when in Rome, do as the Romans do. (Sau khi đi du lịch đến nhiều quốc gia, lời khuyên duy nhất mà tác giả này thường xuyên đưa ra là nhập gia tùy tục.)

Tham khảo thêm bài viết:

II. Nguồn gốc thành ngữ When in Rome do as the Romans do

Thành ngữ "When in Rome, do as the Romans do" có nguồn gốc từ thời cổ đại La Mã. Thành ngữ này được ghi nhận lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 1 sau Công nguyên, trong tác phẩm "Satyricon" của Petronius. Trong tác phẩm này, nhân vật Trimalchio nói: "Khi ở Rome, hãy làm như người La Mã".

Thành ngữ này có nghĩa là khi bạn đến một đất nước hoặc nền văn hóa mới, bạn nên tôn trọng phong tục và truyền thống của người dân địa phương. Điều này bao gồm việc tuân theo các chuẩn mực xã hội, quy tắc ăn mặc và các kỳ vọng văn hóa khác của họ.

Thành ngữ "When in Rome, do as the Romans do" vẫn được sử dụng phổ biến ngày nay và nó là một lời nhắc nhở tốt để tôn trọng các nền văn hóa khác khi bạn đang đi du lịch. Nó cũng là một lời nhắc nhở rằng không có một cách đúng duy nhất để làm mọi việc và các nền văn hóa khác nhau có những cách khác nhau để làm mọi việc.

Nguồn gốc thành ngữ When in Rome do as the Romans do
Nguồn gốc thành ngữ When in Rome do as the Romans do

III. Cách sử dụng idiom When in Rome do as the Romans do trong IELTS Speaking

Thành ngữ "When in Rome, do as the Romans do" có thể được sử dụng trong phần thi IELTS Speaking theo một số cách. Nó có thể được sử dụng để:

 • Giải thích tầm quan trọng của việc tôn trọng các nền văn hóa khác: Khi bạn đang ở một quốc gia nước ngoài, điều quan trọng là phải tôn trọng phong tục và truyền thống của người dân địa phương. Điều này có nghĩa là tuân theo các chuẩn mực xã hội, quy tắc ăn mặc và các kỳ vọng văn hóa khác của họ. Bạn có thể sử dụng thành ngữ "When in Rome, do as the Romans do" để giải thích điều này cho người giám khảo.

 • Miêu tả một lần bạn phải thích nghi với một nền văn hóa mới: Nếu bạn đã từng đi du lịch đến một quốc gia nước ngoài, bạn có thể đã phải thích nghi với một nền văn hóa mới. Điều này có thể có nghĩa là học một ngôn ngữ mới, tuân theo các phong tục khác nhau hoặc ăn các loại thức ăn khác nhau. Bạn có thể sử dụng thành ngữ "When in Rome, do as the Romans do" để miêu tả trải nghiệm này cho người giám khảo.

 • Cung cấp một ví dụ về cách trở thành một vị khách tốt: Khi bạn là khách trong nhà của ai đó, điều quan trọng là phải tôn trọng phong tục và truyền thống của họ. Điều này có nghĩa là tuân theo các quy tắc của họ, lịch sự và không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Bạn có thể sử dụng thành ngữ "When in Rome, do as the Romans do" để cung cấp một ví dụ về cách trở thành một vị khách tốt.

Dưới đây là một số ví dụ về cách bạn có thể sử dụng thành ngữ "When in Rome, do as the Romans do" trong phần thi IELTS Speaking:

 • "I recently traveled to Japan, and I knew that I would need to adapt to their culture. I learned some basic Japanese phrases, and I made sure to dress modestly. I also tried to be respectful of their customs, such as bowing when I met someone new."

 • "When I was in China, I was invited to a friend's house for dinner. I knew that I would be expected to eat with chopsticks, so I practiced before I went. I also made sure to bring a gift for my host."

 • "I believe that it is important to be a good guest when you are in someone's home. This means following their rules, being polite, and not making any demands. I always try to do as the Romans do when I am a guest."

IV. Các trường hợp không nên sử dụng When in Rome do as the Romans do

Thành ngữ "When in Rome, do as the Romans do" có nghĩa là khi bạn ở một đất nước hoặc nền văn hóa mới, bạn nên tôn trọng phong tục và truyền thống của người dân địa phương. Tuy nhiên, có một số trường hợp mà bạn không nên sử dụng thành ngữ này trong giao tiếp, chẳng hạn như:

 • Khi bạn đang nói chuyện với ai đó về một vấn đề nhạy cảm. Ví dụ, nếu bạn đang nói chuyện với ai đó về tôn giáo hoặc chính trị, bạn có thể không muốn sử dụng thành ngữ này vì nó có thể được coi là xúc phạm.

 • Khi bạn đang nói chuyện với ai đó về một vấn đề mà bạn không có hiểu biết rõ ràng. Ví dụ, nếu bạn đang nói chuyện với ai đó về một vấn đề văn hóa mà bạn không quen thuộc, bạn có thể không muốn sử dụng thành ngữ này vì nó có thể được coi là thiếu tôn trọng.

 • Khi bạn đang nói chuyện với ai đó mà bạn không biết rõ. Ví dụ, nếu bạn đang nói chuyện với ai đó lần đầu tiên, bạn có thể không muốn sử dụng thành ngữ này vì nó có thể khiến bạn có vẻ thiếu lịch sự.

Thành ngữ "When in Rome, do as the Romans do" là một lời khuyên tốt, nhưng nó không phải là lời khuyên duy nhất. Bạn cũng cần sử dụng phán đoán của mình và quyết định những gì là phù hợp nhất trong từng tình huống.


Comments


bottom of page