top of page

🧧🎉 Từ vựng cần biết về ngày Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán tiếng Anh là gì? Hãy cùng tìm hiểu thêm về phong tục ngày Tết cũng như học thêm từ vựng về chủ đề này nhé!


Even though many Vietnamese traditions are based on 𝗼𝗹𝗱 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗯𝗲𝗹𝗶𝗲𝗳𝘀 (các tín ngưỡng văn hóa cổ xưa) that may strike some as a little 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝘀𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝘂𝘀 (mê tín), families believe that their activities during Tet must involve happiness, joy, and good luck. That's why even before the beginning of Tet, 𝗶𝘁'𝘀 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗮𝗿𝘆 (đó là phong tục) for families to prepare by cleaning and even painting their home in anticipation of spring, 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗼𝗹𝗱 𝗱𝗲𝗯𝘁𝘀 (trả nợ) and 𝗱𝗶𝘀𝗽𝘂𝘁𝗲𝘀 (giải quyết mâu thuẫn), and pledge to behave nicely and work hard in the new year.𝗣𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗼𝗺𝗮𝗴𝗲 𝘁𝗼 𝗼𝗻𝗲'𝘀 𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀 (bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên) is another important component of Tet as families 𝗽𝗿𝗮𝘆 𝗮𝘁 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀 (đền) and 𝗽𝗮𝗴𝗼𝗱𝗮𝘀 (chùa). They will also 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲 𝘀𝗶𝘁𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 (đến thăm mộ của người đã khuất trong gia đình) and 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁 𝗮𝗹𝘁𝗮𝗿𝘀 (lập ban thờ) in their homes containing photographs of their ancestors, then 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲𝗺 𝘀𝘆𝗺𝗯𝗼𝗹𝗶𝗰 𝗴𝗶𝗳𝘁𝘀 (những món đồ cúng) in the form of food, flowers, and 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘀𝗲(hương/nhang). The night before the new year, families 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗮 𝗿𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 (thực hiện nghi lễ) where 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗰𝗸𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗯𝘂𝗿𝗻𝗲𝗱(đốt hương), 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝗷𝗼𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗺 𝗶𝗻 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (mời các cụ về ăn Tết). This is also a time to 𝗯𝗶𝗱 𝗳𝗮𝗿𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆'𝘀 𝗞𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗚𝗼𝗱 (tiễn Ông Táo về trời), who then returns to heaven to report on the family's behavior in the past year to the 𝗝𝗮𝗱𝗲 𝗘𝗺𝗽𝗲𝗿𝗼𝗿 (Ngọc Hoàng).


 

Vocabulary highlight


𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗯𝗲𝗹𝗶𝗲𝗳𝘀 (𝗻): các tín ngưỡng văn hoá

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘀𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝘂𝘀 (𝗮𝗱𝗷): mê tín dị đoan

𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗮𝗿𝘆 (𝗮𝗱𝗷): phong tục

𝗦𝗲𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗼𝗹𝗱 𝗱𝗲𝗯𝘁𝘀 (𝘃): giải quyết các khoản nợ nần

𝗦𝗲𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗽𝘂𝘁𝗲𝘀 (𝘃): giàn xếp mâu thuẫn

𝗣𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗼𝗺𝗮𝗴𝗲 𝘁𝗼 𝗼𝗻𝗲'𝘀 𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀: bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên

𝗣𝗿𝗮𝘆 𝗮𝘁 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗮𝗴𝗼𝗱𝗮𝘀: đi lễ tại đền, chùa

𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲 𝘀𝗶𝘁𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆: đến thăm mộ của người đã khuất trong gia đình

𝗖𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁 𝗮𝗹𝘁𝗮𝗿𝘀: lập ban thờ

𝗢𝗳𝗳𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝗺𝗯𝗼𝗹𝗶𝗰 𝗴𝗶𝗳𝘁𝘀: dâng lên những món đồ cúng

𝗣𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗮 𝗿𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹: thực hiện nghi lễ

𝗜𝗻𝗰𝗲𝗻𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗰𝗸𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗯𝘂𝗿𝗻𝗲𝗱: đốt hương, nhang

𝗕𝗶𝗱 𝗳𝗮𝗿𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆'𝘀 𝗞𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗚𝗼𝗱: tiễn Ông Táo về trời)

𝗝𝗮𝗱𝗲 𝗘𝗺𝗽𝗲𝗿𝗼𝗿: Ngọc Hoàng


Follow Facebook mình Tram Nguyen và tham gia group Cùng nhau học IELTS để theo dõi các phần tiếp theo nhé!

Cre: Asian Nation

Yorumlar


bottom of page