top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Practice makes perfect

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingPractice makes perfect - Thành công sẽ không đến trong một sớm một chiều, đó là cả perfect một quá trình với rất nhiều sự gắng. "Có công mài sắt có ngày nên kim" hay “Practice makes perfect” chính là ý nghĩa như vậy. Câu thành ngữ này khích lệ chúng ta hãy cố gắng và thực hành thật nhiều. Càng làm nhiều, học nhiều càng đến gần thành công hơn.
Ví dụ:


🍓 I have learned English for 10 years. I still keep learning until now because I always believe that practice makes perfect.

=> Tôi đã học Tiếng Anh được 10 năm, hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng, vì tôi tin rằng có công mài sắt có ngày nên kim.


🍓 Don’t give up. Keep playing piano day by day. Practice makes perfect.

=> Đừng bỏ cuộc. Hãy luyện tập piano mỗi ngày. Có công mài sắt có ngày nên kim mà.


🍓 She has studied hard for a long time and now she’s in top 3 of my faculty. That's why people say practice makes perfect!

=> Cô ấy đã học tập rất chăm chỉ và bây giờ cô ấy đang nằm trong top 3 của khoa tôi. Bảo sao người ta có câu có công mài sắt có ngày nên kim!


👉 Comment "Practice makes perfect" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

___________________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1"

Comments


bottom of page