top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Lower the bar

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi there, từ mới của ngày hôm nay là: Lower the bar
Definition: to set a lower standard for others to follow and make it easier


Định nghĩa: hạ thấp yêu cầu, tiêu chuẩn

---


Giải nghĩa:

Cụm từ "Lower the bar" là thuật ngữ thể thao dùng trong môn nhảy xà hay nhảy cao. Mỗi lần thí sinh luyện tập đều cần nâng xà ngang tăng dần để đạt kỷ lục mới và tăng tính cạnh tranh trong thi đấu. Và khi ở mức cao không vượt qua được thì họ sẽ hạ thấp thanh xà xuống - lower the bar để có thể vượt qua bài tập dễ hơn. Tương tự, chúng ta có thành ngữ đối lập "Raise the bar" để chỉ việc nâng tầm chất lượng hay tiêu chuẩn của một việc nào đó.

---


Ví dụ:

🍓 The revision bill aims to lower the bar on picking candidates.

=> Dự luật sửa đổi để nhằm hạ thấp tiêu chuẩn cho việc lựa chọn ứng viên.


🍓 She was not ready to lower the bar of expectation just yet.

=> Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để hạ thấp kỳ vọng của mình.


🍓 The company has lowered the bar for new candidates to fill vacant positions.

=> Công ty đã hạ thấp ngưỡng giới hạn cho các ứng viên mới để lấp đầy những vị trí còn trống.


🍓 Scientists decided to lower the bar on the Covid-19 vaccine potential to avoid fatal side effects.

=> Các nhà khoa học đã hạ thấp tiềm năng của vắc xin để tránh các phản ứng phụ gây tử vong.


👉 Comment "Lower the bar" ngay ở post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Comments


bottom of page