top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - It's not over until the fat lady sings

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và Writing



Hi there, từ vựng của hôm nay sẽ là: It's not over until the fat lady sings




Definition: used for saying that it is still possible for a situation to change


Định nghĩa: còn nước còn tát, 30 chưa phải là Tết

---


Giải nghĩa:

Cụm từ này có nghĩa đen là: Mọi việc chưa kết thúc cho đến khi người phụ nữ béo cất tiếng hát ^^. Khi biểu diễn các chương trình sân khấu, đạo diễn thường có ý để dành tiết mục cuối cùng là tiết mục đặc sắc nhất và có ý nghĩa nhất để hạ màn, kết thúc nhằm đọng lại dư âm trong lòng khán giả. Câu thành ngữ này có thể hiểu theo nghĩa rộng hơn, đó là chúng ta không nên đoán trước kết quả của một việc gì bởi nếu điều đó chưa kết thúc, rất có thể sự việc sẽ xoay chuyển theo tình thế mà không ai ngờ tới.

---


Ví dụ:


🍓 I’m playing chess with my friend. So far she’s winning, but I haven’t given up yet. It ain’t over till the fat lady sings.

=> Tôi đang chơi cờ với bạn, hiện tại cô ấy đang chiếm thế thượng phong nhưng tôi chưa bỏ cuộc đâu, 30 chưa phải là Tết mà.


🍓 It’s not over until the fat lady sings, they still have time to turn things around.

=> Còn nước còn tát, họ vẫn có thời gian để xoay chuyển mọi thứ.


🍓 Some people think Trump’s already lost the election, but it ain’t over till the fat lady sings, you know!

=> Một số người nghĩ Trump đã thua bầu cử, nhưng 30 chưa phải là Tết, bạn biết điều đó mà!


🍓 There are no sure things, of course; it ain't over till the fat lady sings.

=> Không có thứ gì là bền vững cả, mọi thứ đều có thể đổi thay.


👉 Comment "It's not over until the fat lady sings" phía dưới để nhớ bài lâu hơn nhé.



Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


댓글


bottom of page