top of page

IDIOM THÔNG DỤNG - Throw in the towel


Throw in the towel - ném cái khăn xuống. Thành ngữ này bắt nguồn từ giới võ sĩ ở Anh, trong lúc thi đấu mà thấy võ sĩ có biểu hiện gần thua, thì huấn luyện viên của anh ta sẽ ném cái khăn xuống đất và chấp nhận là anh ta bị đánh bại. Vậy có thể hiểu thành ngữ này mang nghĩa là "thua cuộc, đầu hàng, chấp nhận thất bại" nhé!
Ví dụ:


🍓 After a long campaign and poor election results, he threw in the towel. His political career is over.

=> Sau cuộc vận động dài với những kết quả yếu kém trong cuộc bầu cử, ông đã chấp nhận thất bại. Sự nghiệp chính trị của ông đã chấm dứt.🍓 Their candidate should just throw in the towel and admit defeat.

=> Ứng viên của họ nên đầu hàng và thừa nhận thua cuộc.🍓 It’s a bit early to throw in the towel - you’ve only just started the job!

=> Còn quá sớm để bỏ cuộc - cậu chỉ mới vừa bắt đầu công việc thôi mà!👉👉 Comment "Throw in the towel" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

Comments


bottom of page