top of page

IDIOM THÔNG DỤNG - Money talks

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingMoney talks - Thành ngữ này nghĩa đen có nghĩa là đồng tiền biết nói, tức là có tiền là có quyền, người nào có tiền thì quyền lực của họ cũng lớn hơn và có ảnh hưởng hơn những người khác. Hay nói cách khác, khi bạn có tiền thì bạn "Mua tiên cũng được" 😅
🍓Don’t worry. I have a way of getting things done. Money talks.

=> Đừng lo. Tôi có cách để những thứ này được hoàn thành. Tiền vào là xong hết.


🍓 Money talks in today’s harsh economic climate.

=> Trong tình hình kinh tế căng thẳng hiện nay thì ai có tiền kẻ đó có quyền.


🍓 The formula in Hollywood is simple – money talks.

=> Cách vận hành ở Hollywood đơn giản thôi - có tiền thì có quyền.👉👉 Comment "Money talks" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

bottom of page