top of page

HỌC TỪ VỰNG NÂNG CAO - INSTIGATE

Series mỗi ngày một từ vựng - giúp nâng điểm và cải thiện IELTS Speaking và Writing.Nếu là fan của những bộ phim trinh thám, chắc hẳn bạn đã rất quen tai với những từ như "kẻ chủ mưu". Vậy từ này trong tiếng Anh là gì nhỉ? Đó chính là Instigator (n) - còn động từ của nó sẽ là Instigate - (v), có nghĩa là xúi giục, đứng đằng sau chủ mưu, hối thúc ai đó làm gì, thường là những hành động hay sự viêc mang tính tiêu cực. Ngoài ra nó còn 1 lớp nghĩa nữa mà bạn có thể sử dụng trong IELTS nè, đó là "to make something start or happen, usually something official" - một cách diễn đạt trang trọng hơn của "bring sth about" đó nha. Từ này các bạn hay thấy xuất hiện trong những văn bản hay bài báo, tin tức có tính formal.


Lưu ý phát âm của từ là /ˈɪnstɪɡeɪt/ với trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
Ví dụ:


1. The government has instigated a programme of economic reform.

=> Chính phủ đã ban hành chương trình cải cách kinh tế2. The government will instigate new measures to combat terrorism..

=> Chính phủ sẽ đưa ra các biện pháp mới để đối phó với khủng bố.3. There has been an increase in the amount of violence instigated by gangs

=> Xuất hiện sự gia tăng bạo lực do các băng nhóm đứng đằng sau.👉👉 Share bài về tường hoặc lưu lại ảnh này để tiện ôn bài hơn bạn nhé!

_____

#TramnguyenIELTS giảng dạy các khoá học online & offline sĩ số nhỏ từ 0-6.5++

▶️ Website: www.tramnguyenielts.com

▶️ Group: Cùng nhau học IELTS

Komentar


bottom of page