top of page

Daily vocab #26 | Go Dutch

Series Mỗi ngày một từ mới giúp ăn điểm trong IELTS Speaking - Go Dutch.


Thử tưởng tượng bạn đang on the first date 💏với crush của mình tại một nhà hàng sang trọng. When check arrives (khi bill tính tiền được mang đến), bạn sẽ làm gì? Có những người sẵn sàng trả tiền cho bữa ăn, nhưng cũng không ít người cho rằng nên "chia đôi" cho công bằng.


Đôi khi, tuỳ theo văn hoá vùng miền hoặc ở các nước có xu hướng bình đẳng hơn, thì việc share tiền khi hẹn hò cũng có thể coi là bình thường.


Việc chia tiền trong tiếng Anh có thể được thể hiện bằng từ "go-Dutch", có nghĩa là you pay for your own share. Một bữa ăn tập thể mà ai tự trả tiền người nấy thì được gọi là a Dutch treat.


Đương nhiên, nếu bạn muốn bao sân thì có thể mạnh dạn nói to "It's on me" hoặc "My treat", max ngầu luôn nha 😏

 

Ví dụ:

🍓🍓 He invited me to dine out then asked me to go Dutch

=> Anh ta mời tôi ra ngoài ăn mà lại bắt tôi phải share tiền

🍓🍓 If you want to see her again, you should pay for the meal and not ask her to go Dutch. => Nếu muốn gặp lại cô ấy lẫn nữa, bạn nên trả tiền cho bữa ăn chứ đừng bắt người ta campuchia

Lưu ý: Đây là informal word dùng trong văn nói, ko nên dùng trong các ngữ cảnh trang trọng hay trong văn viết. Nếu muốn play safe bạn có thể dùng "split the bill" hoặc "split the check".

Còn bạn thì sao? You think who should pay on the first date?

👉 Đặt câu với từ "go Dutch" và comment tại đây để nhớ bài lâu hơn nhé. Hôm nay bonus quá nhiều từ luôn đó nha 😝

🎁 Come back tomorrow for more new words 🎁

Comments


bottom of page