top of page

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 chủ đề Two road tunnels

IELTS Writing Task 1 Two road tunnels không phải là một đề bài quá thách thức thí sinh. Tuy nhiên, để đạt được band điểm cao, bạn cần phải xác định chính xác dạng bài, thì của động từ, đặc điểm tổng quan cũng như lên được dàn bài chi tiết. Vậy hãy tham khảo ngay bài chia sẻ dưới đây để biết cách ẵm trọn điểm số khi gặp topic này nhé!

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 chủ đề Two road tunnels
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 chủ đề Two road tunnels

I. Phân tích đề bài IELTS Writing Task 1 Two road tunnels

1. Đề bài

Đề bài IELTS Writing Task 1 Two road tunnels: The diagrams below give information about two road tunnels in two Australian cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề bài IELTS Writing Task 1 Two road tunnels
Đề bài IELTS Writing Task 1 Two road tunnels

2. Hướng dẫn phân tích

Dưới đây, cô Trâm Nguyễn sẽ hướng dẫn bạn phân tích đề bài IELTS Writing Task 1 Two road tunnels, cùng tìm hiểu nhé!

  1. Xác định dạng bài: Diagram

  2. Thì của động từ: quá khứ đơn (khi nói về thời điểm đường hầm được xây dựng) và hiện tại đơn (khi nói về các thông số kỹ thuật của đường hầm).

  3. Đặc điểm tổng quan:

    1. Hai đường hầm có sự khác biệt về đặc điểm kiến trúc và phù hợp với các loại địa hình khác nhau

    2. Tunnel B có lưu lượng giao thông lớn hơn và nhận được vốn đầu tư lớn hơn

  4. Thân bài nên chia thành 2 đoạn, mỗi đoạn phân tích 1 biểu đồ

II. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 chủ đề Two road tunnels

Tham khảo ngay bài mẫu IELTS Writing Task 1 Two road tunnels được viết bởi cô Trâm Nguyễn - 8.5 IELTS Writing để ôn luyện hiệu quả tại nhà bạn nhé!

The diagrams compare the design of two different tunnels in two cities in Australia. Overall, the tunnels differ in architectural features and are suitable for different types of geographical conditions. It is also evident that Tunnel B has a higher traffic capacity and received more financial investment compared to Tunnel A.

Looking at the first chart, it is clear that Tunnel A was built under the water, with a total investment of $556 million over the course of five years between 1987 and 1992. The structure spans 2.2 kilometers in length with a depth of 25 meters below the ground level. To shield the passage from the water, a heavy layer of stone and sand was placed above the tunnel, acting as a water barrier. A closer look reveals that the tunnel consists of twin tubes, allowing two lanes of vehicles to travel through.

Tunnel B, on the other hand, has larger dimensions and almost cost twice the investment of Tunnel A with $1.1 billion. The tunnel was constructed 35 meters underground over a relatively shorter time (2004-2007). Tunnel B, which is 3.6 kilometers long, also features twin tubes. However, Tunnel B is broader than Tunnel A as it provides sufficient space for three lanes of vehicles.

Sample answer (written by Tram Nguyen - 8.5 IELTS)

Trên đây là phân tích đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 Two road tunnels được biên soạn bởi cô Trâm Nguyễn. Tham khảo kỹ lưỡng để tự ôn luyện thi IELTS Writing hiệu quả tại nhà bạn nhé. Chúc bạn sớm chinh phục được band điểm Overall mục tiêu!


bottom of page