top of page

𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗯𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲𝗱 𝗹𝗶𝗳𝗲?


Hello, cũng lâu lâu rồi mình mới viết thêm bài học từ vựng qua chuyện chêm. Đây là những bải tàn mạn về cuộc sống, life hacks và những cách cân bằng cuộc sống, lồng ghép với từ vựng tiếng Anh để các bạn dễ hình dung ngữ cảnh hơn.

Chủ đề hôm nay là “How to live a balanced life” - làm thế nào để cân bằng cuộc sống.

Vậy là Covid-19 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗹𝗹 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 suốt hơn 1 năm nay. Kể từ đó đến giờ, chắc hẳn cuộc sống của bạn, của mình và cả những người xung quanh đã trải qua biết bao 𝘂𝗽𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗼𝘄𝗻𝘀 rồi. Mặc dù vậy, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, và mỗi người đều phải học cách 𝗮𝗱𝗮𝗽𝘁 𝘁𝗼 𝗮 𝗻𝗲𝘄 𝘄𝗮𝘆 𝗼𝗳 𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴.Có một câu nói thế này: “𝗕𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝘀𝗼𝗺𝗲𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗲 𝗰𝗮𝗻 𝗴𝗲𝘁; 𝗶𝘁’𝘀 𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝗶𝗻𝗱. 𝗜𝘁’𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗯𝘂𝘁 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻”.

Đúng vậy, sự cân bằng không phải là thứ chúng ta có thể cầm nắm, mà là một trạng thái tâm lý - là khi chúng ta nhận ra rằng cuộc sống chưa bao giờ ngừng vận động.

Để 𝗴𝗲𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗱𝘀𝗲𝘁 𝗼𝗳 𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗮 𝗯𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲𝗱 𝗹𝗶𝗳𝗲, hãy làm những việc mang lại cho bạn 𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗽𝗲𝗮𝗰𝗲, 𝗷𝗼𝘆, 𝗮𝗻𝗱 𝗮 𝗳𝗲𝗲𝗹-𝗴𝗼𝗼𝗱 𝗳𝗲𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴.

1. Học cách từ chối - Say “No” khi cần thiết

Be honest to yourself, đã bao giờ bạn nhận lời với ai đó chỉ vì cả nể? chỉ vì ngại? Hãy học cách say “yes” 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 và say “no” 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘁.

2. You are what you eat

Dù bạn còn trẻ và đam mê fast food đến đâu, hãy nhớ rằng 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗶𝗲𝘁 𝗵𝗮𝘀 𝗮 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗼𝗻 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝘄𝗲𝗹𝗹-𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴. Gia tăng 𝗳𝗶𝗯𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗮𝗸𝗲 để thêm yêu đời và 𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗴𝗿𝘂𝗺𝗽𝘆 nhé

3. Are you lacking self-discipline?

Kỷ luật với bản thân hơn nào! 𝗪𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝘀𝗲𝗹𝗳-𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗲, chúng ta sẽ lãng phí thời gian, liên tục 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗮𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 và 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆. Don’t be too easy on yourself nhé!

——

Chúc các bạn luôn vui vẻ và full of energy. Love

Tham khảo các lớp IELTS từ cơ bản đến 6.5++ của Trâm (8.0 overall - 9.0 Reading) tại www.tramnguyenielts.com

Inbox page để nhận lịch khai giảng mới nhất

Tham gia group chia sẻ tài liệu Cùng nhau học IELTS

Kiểm tra trình độ miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

Comments


bottom of page