top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Who drinks will drink again

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và Writing


Who drinks will drink again - đã uống rượu thì sẽ uống tiếp thôi. Câu thành ngữ này dùng để chỉ những người có những thói quen xấu, chưa bỏ được, cho dù có cố bỏ xong đâu lại vào đấy, nghĩa là chứng nào tật nấy. Tương tự như câu "Ngựa quen đường cũ" trong tiếng Việt.
Ví dụ:


🍓 It is no use giving him advice, that's just like who drinks will drink again.

=> Thật vô ích khi khuyên bảo anh ấy, lại chứng nào tật nấy thôi!


🍓 She is a real shopaholic. Last time she swore she wouldn't buy anything in the next 10 days, but you know, who drinks will drink again. She did it anyway!

=> Cô ấy đúng là con nghiện mua sắm. Lần trước cô ấy thề thốt sẽ không mua gì trong 10 ngày nhưng lại ngựa quen đường cũ. Cô ấy vẫn mua đấy thôi!


🍓 Her husband is a gambler. She said he quit that lousy habit already, but I don't think so. Who drinks will drink again.

=> Chồng cô ấy là tay chuyên cờ bạc. Cô ấy nói anh ta bỏ tật xấu đó rồi nhưng tôi ko tin. Lại ngựa quen đường cũ thôi.


👉👉 Comment "Who drinks will drink again" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

________________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🍓 Instagram: tramnguyenielts

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

Comments


bottom of page