top of page

TỪ VỰNG BAND 8 CHỦ ĐỀ BOOKS/ WRITING

---

Cuốn sách yêu thích của bạn là gì? Đã bao giờ bạn gặp khó khăn khi phải mô tả một cuốn sách hay tác phẩm nào đó chưa? Hãy note lại ngay những cụm từ cần biết cho chủ đề Books & Writing dưới đây để không còn lúng túng khi gặp phải topic khó nhằn này nữa nhé ;)
🍓 Flowery language (n): ngôn từ hoa mỹ, lối diễn đạt văn vẻ

Eg: Even though this book is one of the best-sellers, I can't stand its flowery language. I would prefer something more succinct! (Mặc dù đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất, tôi không thể ưa nổi cách viết hoa mỹ của nó. Tôi thích thứ gì đó ngắn gọn và súc tích hơn).


🍓 Metaphor /ˈmetəfər/ (n): phép ẩn dụ

Eg: I would not recommend this book because it contains too many cliches and bad metaphors. (Tôi không đề xuất cuốn sách này đâu vì nó chứa quá nhiều thông tin sáo rỗng và phép ẩn dụ vụng về)


🍓To be engrossed in something: bị thu hút vào, bị cuốn vào

Eg: The book is so gripping, I'm totally engrossed in it. (Quyển sách quá lôi cuốn, tôi hoàn toàn bị cuốn vào đó).


🍓 A page-turner (n): cuốn sách hấp dẫn

Eg: This book is a real page-turner, you won't want to put it down (Quyển sách này hay lắm đấy, bạn sẽ không muốn đặt nó xuống đâu).


🍓 Flick through (v): đọc lướt qua, xem qua

Eg: I curled up in the armchair, flicking through a book (Tôi đã nằm cuộn tròn trên ghế bành, xem qua một cuốn sách).


🍓 Spine-chilling (adj): làm nổi da gà, sởn gai ốc

Eg; He told them a spine-chilling ghost story (Anh ấy kể cho họ nghe một câu chuyện ma sởn gai ốc).


🍓 Unputdownable (adj): hay đến nỗi không rời mắt được (sách,..)

Eg: It was an unputdownable book - I finished it in two days (Đó là một cuốn sách hay đến nỗi tôi không thể rời mắt - tôi đã đọc xong trong 2 ngày).


🍓 Far-fetched (adj): hoang đường

Eg: How come this book become a best-seller? It is too far-fetched and clichéd. (Làm thế nào mà cuốn sách này trở thành best seller được vậy? Nó quá hoang đường và sáo rỗng).


------

👍👍 Thử đặt câu với một số cụm từ phía trên và comment dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé!


Follow page để theo dõi bài học mới mỗi ngày 🍂


_______________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🍓 Ig: tramnguyenielts

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

Comments


bottom of page