top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Shoot from the hip

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi there, từ vựng của hôm nay là: Shoot from the hip
Definition: to react to situations or give their opinion very quickly without thinking


Định nghĩa: hành động vội vã, thiếu suy xét

---


Giải nghĩa:

Thành ngữ này có nghĩa đen là bắn từ ngang hông, nghe có vẻ không liên quan lắm đến việc hành động vội vã thiếu cân nhắc nhỉ? Nhưng nếu hiểu nguồn gốc bắt nguồn thành ngữ này thì lại không hề vô lý chút nào. Thời xưa, khi các chàng trai cowboy (cao bồi) Mỹ thường đeo súng trong bao buộc giắt ở ngang bên hông, và khi có màn thách đấu súng họ sẽ rút súng ra bắn. Nếu ai đó nóng vội rút súng ra bắn ngay từ phía ngang hông thì sẽ khó mà bắn chuẩn xác được như đưa súng lên cao và nhắm kỹ càng, nguồn gốc idiom này cũng bắt đầu từ khi đó ^^

---


Ví dụ:


🍓 Don't shoot from the hip, make a plan first!

=> Đừng quyết định nóng vội, hãy lập kế hoạch trước đã.


🍓 You shouldn't shoot from the hip because there is plenty of time.

=> Bạn không nên vội vàng vì còn nhiều thời gian mà.


🍓 We're not going to shoot from the hip - we're going to think things through

=> Chúng ta sẽ không nôn nóng mà sẽ suy nghĩ kĩ càng trước đã.👉 Comment "Shoot from the hip" ngay ở post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Kommentarer


bottom of page