top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Out of sight, out of mind

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiên điểm IELTS Speaking và Writing.Hôm nay chúng ta sẽ học một idiom có nghĩa khá tương đồng với lối diễn đạt trong tiếng Việt, dùng để ám chỉ rằng bạn sẽ sớm quên đi một người, hay một vật nào đó nếu lâu ngày hoặc do khoảng cách địa lý khiến mọi thứ không còn trở nên gần gũi nữa. "Out of sight, out of mind" có nghĩa là "Xa mặt cách lòng".


Ngoài ra, idiom này cũng có nghĩa đen là khuất mắt trông coi, tức là sự việc gì không ở trước mắt hoặc trong tầm mắt, chúng ta có thể sẽ lãng quên hoặc không để ý tới nó.
Ví dụ:


🍓 Problems in remote places can be out of sight, out of mind for many people.

=> Các vấn đề ở vùng xa xôi hẻo lánh có thể trở nên khuất mắt trông coi với một số người.


🍓 My electric bill somehow got moved to the bottom of the stack on my desk, and I forgot all about paying it. out of sight, out of mind.

=> Cái hoá đơn tiền điện thế nào lại bay vào gầm bàn, tôi hoàn toàn quên mất nó luôn. Đúng là không thấy thì không thể nhớ nổi.


🍓 Ever since I moved, none of my old friends have gotten in touch with me. It's out of sight, out of mind with them.

=> Kể từ khi tôi chuyển đi, không ai trong số những người bạn cũ của tôi liên lạc với tôi. Với họ, xa mặt cũng là cách lòng luôn!


👉 Comment "Out of sight, out of mind" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Page Tram Nguyen IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Comments


bottom of page