top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Old school

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi everyone, từ vựng hôm nay là: Old shoolDefinition: something is old - fashioned or not modern


Định nghĩa: lạc hậu, cũ kỹ, cổ điển

---


Giải nghĩa:

Cụm từ Old-school có nghĩa là cổ điển, lạc hậu, cũ kỹ. Từ này thường được sử dụng như một danh từ hoặc tính từ để miêu tả một thứ gì đó đã không còn hợp thời, không còn mới mẻ, nhưng mang sắc thái tích cực. Một người giáo viên truyền thống sẽ không muốn sử dụng máy tính khi dạy học - an old school teacher, vì tin rằng cách dạy học truyền thống vẫn có tác dụng hơn cả. Ngược lại, trái nghĩa với "old school" là "new school", có nghĩa là mới mẻ, hợp thời.

---


Ví dụ:

🍓 Are you still in touch with any of your old school friends?

=> Cậu vẫn còn giữ liên lạc với nhóm bạn cũ chứ?


🍓 They were old school chums.

=> Họ đều là những người bạn thân cũ của nhau.


🍓 I spent the evening with an old school friend.

=> Tôi đã dành cả buổi tối ở cùng một người bạn cũ.


🍓 See if you can guess which one is me in my old school photo.

=> Thử đoán xem tớ là ai trong bức ảnh cũ này đi!


👉 Comment "Old school" ngay ở post này để nhớ bài lâu hơn nhé.


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Comments


bottom of page