top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - #Keep_up_with

Series mỗi ngày một từ mới - Từ vựng giúp nâng điểm IELTS Speaking và Writing. Keep up with.

Trong series Mỗi ngày một từ mới hôm nay, mình sẽ học một phrasal verb khá phổ biến - Keep up with.


Mọi người thường nhầm lẫn giữa Keep up withCatch up with. Tuy nhiên 2 cụm từ này không hoàn toàn giống nhau.

Keep up with sth nghĩa là:

  • to move fast enough not to be left behind => Giữ vững (phong độ, tốc độ) với ai. Hoặc:

  • to learn about or be aware of the news, current events => cập nhật, được update thông tin gì.

  • to be in contact with sb => giữ liên lạc với ai

Trong khi đó, catch up with có nghĩa là bắt kịp ai (tức là bạn đang ở phía sau, và rất cố gắng để vươn đến được vị trí của người ta). Còn Keep up with là bạn đang ở ngang người ta rồi, bạn chỉ cần giữ vững phong độ thôi. Còn nếu bạn bị tụt lại phía sau so với ai thì là fall behind. Ví dụ:

🍒 She likes to keep up with the latest fashions. => Cô ấy thích cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất.

🍒 If you do not keep up with the payments you could lose your home. => Nếu không thanh toán kịp các khoản tiền, bạn có thể mất nhà đấy.

🍒 I can't keep up with all the changes. => Tôi không thể theo kịp tất cả sự thay đổi này.

🍒 Wages are not keeping up with inflation. => Lương tăng chẳng kịp với lạm phát (chi phí tăng cao).

🍒 Don’t runI can’t keep up with you. => Đừng có chạy! Tôi không theo kịp được đâu.

🍒 How many of your old school friends do you keep up with? => Bạn còn giữ liên lạc với bao nhiêu bạn học cũ?

⚡️⚡️ Các bạn comment Keep up with ở phía dưới để nhớ bài lâu hơn nhé. --- Follow Facebook mình để không bỏ lỡ các bài chia sẻ tiếp theo 🍂 ---

📮 Tham khảo các khóa học IELTS 6.5+ tại www.tramnguyenielts.com 🛎 Theo dõi blog Tram Nguyen IELTS

Comments


bottom of page