top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - In the air

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi there, từ vựng của ngày hôm nay là: In the air
Definition: something might be a change in the atmosphere or temperature that everybody can feel


Định nghĩa: cảm nhận, linh cảm được điều gì sắp diễn ra / điều gì đó đang bao trùm

---


Giải nghĩa:

Thành ngữ "In the air" được sử dụng để diễn tả một cảm giác nào đó sắp diễn ra mà nhiều người cũng có thể cảm nhận được điều đó. Cảm giác đó có thể là tích cực nhưng cũng có thể là một linh cảm tiêu cực mà người ta dự cảm được, như là linh cảm đội bóng của mình sẽ thua hoặc là cảm nhận được không khí lãng mạn vào mùa Valentine chẳng hạn ^^

---


Ví dụ:


🍓 There was a feeling in the air that it was time for a change of government.

=> Ai cũng cảm nhận được đã đến lúc cần phải cải cách chính phủ.


🍓 There's a rumor in the air that they're closing

=> Có tin đồn đang lan truyền rằng họ sắp đóng cửa.


🍓 You could feel the tension in the air as everyone waited to hear the announcement.

=> Bạn có thể cảm thấy không khí căng thẳng bao trùm khi mọi người đợi nghe thông báo.


👉 Comment "In the air" ngay ở post này để nhớ bài lâu hơn nhé.

---


Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group @Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Comments


bottom of page