top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Hit the book

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện và nâng điểm IELTS Speaking và WritingIdiom hôm nay là "Hit the book" - Một thành ngữ rất phổ biến để áp dụng trong IELTS Speaking và giao tiếp.
Definition: to begin to study in a serious and determined way

Định nghĩa: cắm đầu vào học, học hành nghiêm túc

---


Giải nghĩa:


Theo nghĩa đen,“hit the book” có nghĩa là nhấn, đấm hay đập, đánh vào cuốn sách của bạn. Đây là thành ngữ vô cùng phổ biến trong giới học sinh, sinh viên đại học đặc biệt là các nghiên cứu sinh.Thay vì nói "I have to study", bạn có thể sử dụng cấu trúc "I have to hit the book". Trước kì thi, ôn tập trước bài kiểm tra,...những tình huống diễn tả việc bắt buộc phải tập trung học hành chăm chỉ thì sử dụng thành ngữ này rất phù hợp.

---

Ví dụ:


🍓 It's time to turn off the computer and hit the books

=> Đến giờ tắt máy tính để học bài rồi!


🍓 In order to learn the language, you not only need to hit the books, but also converse with people

=> Để học một ngoại ngữ, bạn không những cần học chăm chỉ mà còn phải thực hành giao tiếp với mọi người nữa.


🍓 I gotta go home and hit the books. I have a final exam tomorrow.

=> Tớ phải về nhà học đây, mai là kỳ thi cuối kỳ rồi.


🍓 Do you have to hit the book tonight?

=> Tối nay cậu có phải học bài không?


👉 Comment "Hit the book" dưới post này để nhớ lâu hơn nhé!


---

Follow page để không bỏ lỡ các bài chia sẻ tiếp theo 🍂

📮 Tham khảo các khóa học IELTS 6.5+ tại www.tramnguyenielts.com

🛎 Theo dõi blog TramnguyenIELTS

🍓 Follow Instagram: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Commentaires


bottom of page