top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - #Halt

Series mỗi ngày một từ mới - Từ vựng giúp nâng điểm IELTS Speaking và Writing.


Mình trả lại series Daily Vocab cho các bạn nha. Hôm nay mang đến cho các bạn một từ vựng được xếp hạng C1 - tương đương với band 7.0 - 8.0 trong IELTS.Từ này mình có thể dùng trong cả Speaking và Writing đều rất ổn. Halt vừa là danh từ, vừa là động từ, có nghĩa là: "to stop, to make sb/sth stop" - dừng lại.


Ví dụ:


🍒The police were halting traffic on the parade route => Cảnh sát cho dừng các phương tiện lưu thông trên đường diễu hành


🍒 The trial was halted after the first week => Cuộc thử nghiệm bị dừng lại ngay sau tuần đầu tiên


🍒 The strike halted production at the factory => Cuộc biểu tình làm ngưng hoạt động sản xuất tại nhà máy


🍒 We are failing to halt the destruction of the rainforest => Chúng ta đang thất bại trong việc ngăn chặn sự tàn phá rừng


🍒 Strikes have led to a halt in production => Các cuộc biểu tình dẫn đến sự gián đoạn sản xuất


🍒 They decided it was time to call a halt to the project => Họ quyết định đã đến lúc chấm dứt dự án này


Các bạn comment Halt ở phía dưới hoặc thử đặt câu với từ này để nhớ bài lâu hơn nhé. --- Follow Facebook mình để không bỏ lỡ các bài chia sẻ tiếp theo 🍂 ---

📮 Tham khảo các khóa học IELTS 6.5+ tại www.tramnguyenielts.com 🛎 Theo dõi blog Tram Nguyen IELTS

Comments


bottom of page