top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Go back to the drawing board

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi there, từ vựng của ngày hôm nay là: Go back to the drawing boardDefinition: To start all over again.


Định nghĩa: làm lại từ đầu, bắt đầu lại từ vạch xuất phát

---


Giải nghĩa:

"Go back to the drawing board" nghĩa đen là quay trở lại bảng vẽ. Hãy tưởng tượng bảng vẽ là nơi viết lên các kế hoạch, thiết kế ý tưởng... Khi bạn không thành công, làm sai thì bạn phải quay lại bảng vẽ để xem xét lại. Vậy thành ngữ này có nghĩa là quay lại từ đầu để chuẩn bị một kế hoạch mới vì kế hoạch trước đã thất bại.

---


Ví dụ:

🍓 I have to go back to the drawing board and get some new goals.

=> Tôi phải làm lại từ đầu để đạt được những mục tiêu mới.


🍓 The company went back to the drawing board to make a better product.

=> Công ty đã phải tiến hành thực hiện lại để sản xuất ra sản phẩm tốt hơn.


🍓 Sometimes the best way to proceed after a mistake is to start over and go back to the drawing board.

=> Đôi khi cách tốt nhất để có thể tiếp tục sau khi thất bại là bắt đầu lại mọi thứ từ vạch xuất phát.


👉 Comment "Go back to the drawing board" dưới post này để nhớ bài lâu hơn.


---

Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Comments


bottom of page