top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Give somebody an inch, they will take a mile

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingGive somebody an inch, they will take a mile - Khi nói về những con người có tính tham lam, nếu đạt được một thứ gì đúng theo mong muốn rồi lại còn mơ tưởng đến những thứ khác nữa, tục ngữ tiếng Việt mình sẽ có câu “Được voi đòi tiên” hoặc "Được đằng chân lân đằng đầu". Còn trong tiếng Anh, người ta sẽ nói là "Give someone an inch and they will take a mile" nha ^^
Ví dụ:


🍓 If you let Mark borrow your books for this weekend, he'll wind up keeping them for years, give him an inch and he'll take a mile.

=> Nếu bạn cho Mark mượn sách cuối tuần này, anh ta sẽ giữ chúng hàng năm cho mà xem. Cứ được thể rồi lấn tới thôi!


🍓 Never lend Mike any money, he is something of a kind that you give him an inch and he will take a mile.

=> Đừng bao giờ cho Mike vay tiền, anh ta là loại người được voi đòi tiên đấy


🍓 Be tough and uncompromising – if you give colleagues an inch, they will take a mile.

=> Cứng rắn lên và đừng có cả nể, nếu bạn nhượng bộ đồng nghiệp, họ sẽ được đằng chân lên đằng đầu đấy!


👉👉 Comment "Give sb an inch, they will take a mile" dưới post này để nhớ bài lâu hơn nhé.Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

________


#TramnguyenIELTS đào tạo onine & offline các khoá học từ 0 - 6.5++ sĩ số nhỏ.


📮 Khóa học hiện có www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/

🔑 Bài test đầu vào miễn phí: https://bit.ly/3j7dfN1

Comments


bottom of page