top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Call it a day

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi there, idiom của ngày hôm nay sẽ là - Call it a day
Definition: To stop what you are doing


Định nghĩa: Kết thúc làm gì, dừng làm việc gì đó vì bạn không muốn làm nữa hoặc cho rằng mình làm đủ rồi.

---


Giải nghĩa:

Người bản xứ thường sử dụng thành ngữ này khi nói đến việc quyết định dừng làm một việc gì đó mà họ đang làm. Bạn nhớ dùng idiom này trong trường hợp không khí thân mật, suồng sã, còn nếu trong hoàn cảnh nghiêm túc thì mình không nên nhé. ^^

---

Ví dụ:


🍓 After 20 years living and working abroad, he thinks it's time to call it a day.

=> Sau 20 năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, ông ấy nghĩ đã đến lúc nghỉ hưu rồi.


🍓 Look, we're all tired - let's call it a day.

=> Nhìn này, mọi người đều đã mệt cả - chúng ta nghỉ ngơi thôi!


🍓 I think I'll call it a day and go home.

=> Tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ và đi về nhà thôi.


🍓 I'm getting a bit tired now - shall we call it a day?

=> Tôi cảm thấy hơi mệt chút - chúng ta nghỉ ngơi tí nhé?


👉 Comment "Call it a day" dưới post này để nhớ bài lâu hơn.


---

Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Blog TramnguyenIELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Comments


bottom of page