top of page

Series Mỗi Ngày Một Từ Mới - Better late than never

Series mỗi ngày một từ mới - giúp cải thiện điểm IELTS Speaking và WritingHi there, từ vựng của ngày hôm nay là: Better late than never
Definition: to arrive or do something later than expected isn't good, but it is better than not at all


Định nghĩa: Muộn còn hơn không, có còn hơn không

---


Giải nghĩa:

Better late than never được sử dụng khi bạn muốn nói về một điều gì đó xảy ra muộn hơn mong muốn dự định, nhưng ít ra điều đó vẫn được thực hiện.

---


Ví dụ:

🍓 The dress arrived after the dance but better late than never—I’ll wear it to the next event.

=> Cái váy được chuyển đến sau buổi khiêu vũ nhưng mà muộn còn hơn không - tôi sẽ mặc nó vào buổi dạ tiệc sau.


🍓 He bought a house when he was over sixty, but it was better late than never.

=> Tận hơn 60 tuổi ông ấy mới mua được căn nhà, nhưng dù sao thì muộn vẫn còn hơn không mà!


🍓 We only arrived at the game at halftime but better late than never.

=> Chúng tôi đến khi đã quá nửa trận đấu nhưng dù gì đến muộn còn hơn không đến.


👉 Comment "Better late than never" dưới post này để nhớ lâu hơn nhé!


---

Follow page để theo dõi tài liệu IELTS mỗi ngày 🍂

---

📮 Khóa học IELTS www.tramnguyenielts.com

🛎 Group Cùng nhau học IELTS

🍓 Ig: https://www.instagram.com/tramnguyenielts/


Comments


bottom of page