top of page

🍂 Series học từ mới từ chuyện chêm (P5)

Welcome to Series học từ mới từ chuyện chêm với TramnguyenIELTS. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những cách để làm việc và học tập hiệu quả nhất. Cùng xem nhé!

How to Focus on Your Goals and Avoid Distractions

Bạn có dễ bị phân tán tư tưởng khi học tập? Làm các nào để tăng cường sự tập trung và làm việc hiệu quả?


Để accomplish a goal (hoàn thành một mục tiêu) không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ngay cả khi bạn rất passionate (tâm huyết) với một kế hoạch nào đó, cũng khó tránh khỏi những lúc bị phân tán bởi distractions (sự xao nhãng) từ social media (mạng xã hội) và other tasks (những nhiệm vụ khác).


Bạn có thắc mắc làm cách nào để prioritize (sắp xếp thứ tự ưu tiên) và clear your mind (giải tỏa đầu óc)?


#1: Break down your tasks

(chia nhỏ các công việc của mình)

Thay vì cố gắng finish everything at once (hoàn thành mọi việc cùng một lúc), hãy thử chia nhỏ các đầu việc và handle (giải quyết) chúng one by one(từng cái một). Việc này sẽ giúp bạn nhận ra finish line (vạch đích, đích đến) hoàn toàn within the reach (trong tầm với). Như vậy bạn cũng sẽ tránh được việc multitasking (đa nhiệm) và cảm thấy overloaded (quá tải).


# 2: Optimize your environment

(tối ưu hóa môi trường làm việc)

Mỗi người sẽ có certain environments (những môi trường lý tưởng riêng) để stay focusedbe productive. Hãy surround yourself with an atmosphere that make you feel comfortable and easier to complete tasks (ở trong một không gian khiến mình cảm thấy dễ chịu và dễ hoàn thành công việc).

Ví dụ một số người thích làm việc với background noise (tiếng ồn nền), kiểu như tiếng nói chuyện râm ran hay tiếng máy in, trong khi một số người khác lại prefer working in silence (yên tĩnh tuyệt đối).


# 3: Remove your vices

(loại bỏ các thói quen xấu – các tác nhân gây xao nhãng)

Điện thoại, sound alerts, social media... đều là potential distractions (những thứ có khả năng gây xao nhãng) that steal your attention away (đánh cắp sự chú ý của bạn). Để sharpen your focus (tăng cường sự tập trung), hãy create a distraction-free zone, nơi bạn disable sound alerts for texts, emails and notifications. Việc này sẽ prevent you from looking at your phone constantly(ngăn bạn nhìn vào điện thoại liên tục).


 

Vocabulary highlights:


· accomplish a goal (v): hoàn thành một mục tiêu

· passionate (adj): đam mê, tâm huyết

· distraction (n): sự xao nhãng

· social media (n): mạng xã hội

· prioritize (v): ưu tiên

· clear your mind (v): giải tỏa đầu óc

· break down sth (v): chia nhỏ thứ gì

· at once (adv): cùng một lúc/ ngay lập tức

· handle (v): giải quyết, xử lý

· one by one (adv): từng thứ một, từng cái một, lần lượt từng cái

· within the reach: trong tầm với

· multitasking: đa nhiệm, làm nhiều việc cùng một lúc

· overloaded (adj): quá tải

· Optimize (v): tối ưu hóa

· stay focused = remain concentrated: tập trung

· productive (adj): năng suất

· surround yourself with sth (v): ở gần thứ gì, ở trong một môi trường như thế nào

· background noise (n): tiếng ồn nền

· prefer working in silence: thích làm việc trong môi trường yên tĩnh

· Remove your vices (v): loại bỏ các thói quen xấu

· sound alert (n): cảnh báo âm thanh

· steal your attention away (v): đánh cắp sự chú ý

· sharpen your focus (v): mài giũa sự tập trung, tăng cường sự tập trung

· distraction-free zone (n): khu vực không có tác nhân gây xao nhãng

· disable (v): tắt…

· prevent you from doing sth (v): ngăn cản bạn làm điều gì


🍑 Các bạn hãy comment lại dưới post này các từ vựng mình thích để nhớ bài lâu hơn nhé!


⭐️ Follow Facebook mình để không bỏ lỡ các bài viết tiếp theo.

🎁🎁 Các bạn có muốn nhận bản tổng hợp các bài viết tương tự mà mình đã chia sẻ trên group không? Comment #Thankyou cho mình biết nhé.


Love ya <3

Website: wwww.tramnguyenielts.com

Comments


bottom of page